Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRIMENA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM I O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA: Paragraf organizuje radionicu u Beogradu 18. novembra 2019. godine


Usvajanje Zakona o alternativnim investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019) će omogućiti razvoj malih i srednjih privrednih subjekata pružanjem mogućnosti alternativnog vida finansiranja, odnosno posredstvom fondova preduzetničkog kapitala i fondova privatnog kapitala.

Kompanija Paragraf organizuje radionicu o primeni Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicionim fondovima. Radionica će biti održana u Beogradu, 18. novembra 2019. godine, u hotelu Prag ul. Kraljice Natalije br. 27.

Radionica je namenjena društvima za upravljanje, bankama, udruženju banaka kao i ostalim privrednim društvima.

Učesnici radionice će saznati sve o načinima i prednostima alternativnog finansiranja, kao i stepenu zaštite ulaganja, uz mogućnost aktivnog učešća i postavljanje pitanja panelistima.

Učesnici radionice će saznati da, osim bankarskim kreditima, mala i srednja privredna društva mogu finansirati svoje poslovanje i drugim povoljnim vidovima finansiranja. Ukazaće se na pravni okvir osnivanja, odnosno organizovanja i upravljanja alternativnim investicionim fondovima kao i na njihove vrste. Polaznici će saznati više o alternativnim investicionim fondovima koji ulažu u privredne subjekte sa ciljem optimizacije njihove poslovne i finansijske uspešnosti, a u očekivanju realizacije povraćaja uloženih sredstava (AIF privatnog kapitala) i o fondovima koji ulažu u novoosnovane privredne subjekte ili u subjekte u početnim fazama poslovanja, a pokazuju potencijal za rast i širenje poslovanja (AIF preduzetničkog kapitala).

Polaznici će imati priliku i da se upoznaju sa novim rešenjima sadržanim u zakonima, a koja se odnose na obaveze društva za upravljanje i kastodi banke.

Od tema izdvajamo:

Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

 • Nova rešenja u odnosu na Zakon o investicionim fondovima
 • Društvo za upravljanje
 • UCITS fond
 • Nadzorna ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti

Zakon o alternativnim investicionim fondovima

 • Društvo za upravljanje
 • Osnivanje i vrste alternativnih investicionih fondova
 • Utvrđivanje vrednosti imovine i cene udela u AIF-u
 • Stavljanje na tržište udela u AIF-u
 • Nadzorna ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti

Ostali instituti regulisanja Zakona

 • Posebne forme organizovanja fondova
 • Statusne promene fondova
 • Prestanak fondova
 • Depozitar

Predavači:

 • Bojana Tomić Brkušanin
 • Sanja Stanković

Detaljne informacije o radionici (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Primena Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicionim fondovima".

Izvor: Redakcija, 24.10.2019.