Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Radionica

Primena Zakona o otvorenim
investicionim fondovima sa javnom ponudom
i Zakona o alternativnim investicionim fondovima


Usvajanje Zakona o alternativnim investicionim fondovima će omogućiti razvoj malih i srednjih privrednih subjekata pružanjem mogućnosti alternativnog vida finansiranja, odnosno posredstvom fondova preduzetničkog kapitala i fondova privatnog kapitala. Učesnici radionice će saznati sve o načinima i prednostima alternativnog finasiranja, kao i stepenu zaštite ulaganja, uz mogućnost aktivnog učešća i postavljanje pitanja panelistima.


 • Beograd | 18.11.2019.

  Hotel Prag ul. Kraljice Natalije br. 27

Dodajte događaj u Beogradu u:

Prijavite se


Od tema izdvajamo:

Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom

 • Nova rešenja u odnosu na Zakon o investicionim fondovima
 • Društvo za upravljanje
 • UCITS fond
 • Nadzorna ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti

Zakon o alternativnim investicionim fondovima

 • Društvo za upravljanje
 • Osnivanje i vrste alternativnih investicionih fondova
 • Utvrđivanje vrednosti imovine i cene udela u AIF-u
 • Stavljanje na tržište udela u AIF-u
 • Nadzorna ovlašćenja Komisije za hartije od vrednosti

Ostali instituti regulisanja Zakona

 • Posebne forme organizovanja fondova
 • Statusne promene fondova
 • Prestanak fondova
 • Depozitar

Predavači:

Bojana Tomić Brkušanin

Bojana Tomić Brkušanin je bila predstavnik Komisije za hartije od vrednosti u Radnoj grupi koja je izradila nacrte zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima. U Komisiji za hartije od vrednosti je radila 7 godina, kao viši pravni savetnik, šef kabineta a potom i direktor Sektora za međunarodne odnose i razvoj. Bila je zadužena za harmonizaciju propisa u nadležnosti Komisije sa EU regulativom, koordinaciju projekata kao i rad na razvojnim projektima (robna berza, kriptovalute). Bojana je master poslovnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a pored Komisije za hartije od vrednosti, radila je u Ministarstvu poljoprivrede i trgovine na izradi propisa i međunarodnim projektima, kao i konsultant za UNDP i FAO.


Sanja Stanković

Sanja Stanković je diplomirala na Pravnom fakultet Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Poslediplomske studije iz evropskog i međunarodnog prava je završila u Italiji i Holandiji, a pravosudni ispit je položila 2009. godine. Ima višegodišnje iskustvo rada u javnom i privatnom sektoru iz građanske, privredne i međunarodne privatne materije. Zaposlena je u Ministarstvu finansija, Sektor za finansijski sistem i obavlja normativne poslove, poslove harmonizacije domaćih propisa, aktivnosti vezane za proces evropskih integracija i realizacije projektnih aktivnosti finansiranih od strane stranih institucija.


Zašto da dođete na Paragrafovu radionicu?

Učesnici radionice će saznati da, osim bankarskim kreditima, mala i srednja privredna društva mogu finansirati svoje poslovanje i drugim povoljnim vidovima finansiranja. Ukazaće se na pravni okvir osnivanja, odnosno organizovanja i upravljanja alternativnim investicionim fondovima kao i na njihove vrste. Polaznici će saznati više o alternativnim investicionim fondovima koji ulažu u privredne subjekte sa ciljem optimizacije njihove poslovne i finansijske uspešnosti, a u očekivanju realizacije povraćaja uloženih sredstava (AIF privatnog kapitala) i o fondovima koji ulažu u novoosnovane privredne subjekte ili u subjekte u početnim fazama poslovanja, a pokazuju potencijal za rast i širenje poslovanja (AIF preduzetničkog kapitala).

Polaznici će imati priliku i da se upoznaju sa novim rešenjima sadržanim u zakonima, a koja se odnose na obaveze društva za upravljanje i kastodi banke.


Radionica je namenjena:

Radionica je namenjena društvima za upravljanje, bankama, udruženju banaka kao i ostalim privrednim društvima.


Kotizacija jednodnevne radionice

Kotizacija obuhvata:

 • Pohađanje jednodnevne radionice
 • Stručni materijal za pohađanje radionice
 • Kvalifikovani sertifikat o pohađanju radionice
 • Kafu i ručak u pauzama predavanja

Pogodnost za nove pretplatnike:

Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na nižu, povlašćenu cenu za pretplatnike!
Za više informacija, pozovite na brojeve telefona: 011/3290-393; 021/457-421; 018/302-109

PRETPLATNIK


12.900 rsd


NEPRETPLATNIK


19.900 rsd

Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%.


Zainteresovani ste?

Prijavite se za jednodnevnu radionicu

Mesto i termin radionice:

   

Podaci o subjektu


Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodajte učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

Pošaljite nam Vaše sugestije


Pogledajte ostala aktuelna Paragraf radionice i SEMINARE