Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Stručna javnost podeljena oko ustavnosti odredaba Nacrta zakona kojima se predviđa oduzimanje vozila licu koje upravlja automobilom sa više od dva promila alkohola u krvi ili bez položenog vozačkog ispita. Deo pravnih stručnjaka ocenjuje da bi takve odredbe pale na Ustavnom sudu, jer zadiru u pravo privatne svojine, odnosno raspolaganja imovinom. Zagovornici strožih zakonskih mera navode da i sadašnji zakoni predviđaju mogućnost oduzimanja predmeta, čak i za učinjene prekršaje, a ne samo za počinjena krivična dela


Velika se polemika digla posle najave da će Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, biti omogućeno trajno oduzimanje vozila onima koji za volan sednu sa više od dva promila alkohola u krvi, ili bez položenog vozačkog ispita.

Osnovno je pitanje ima li iko pravo da oduzme nečiju imovinu, odnosno da li se time krši Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav). Mišljenja su podeljena. Deo pravnih stručnjaka ocenjuje da bi takve odredbe pale na Ustavnom sudu, jer zadiru u pravo privatne svojine, odnosno raspolaganja imovinom.

Zagovornici ovih strožih zakonskih mera, međutim, navode da već i sadašnji zakoni predviđaju mogućnost oduzimanja predmeta, čak i za učinjene prekršaje, a ne samo za počinjena krivična dela.

Profesor Zoran Tomić sa Pravnog fakulteta jedan je od onih koji veruje da bi ovakva zakonska odredba bila protivustavna, te da bi ona mogla da bude oborena na Ustavnom sudu.

On se, međutim, ograđuje, navodeći da ne može davati konkretniju ocenu, s obzirom na to da nije video pomenuti Nacrt zakona.

- Stvari se ne mogu gledati crno-belo. Nesporan je javni interes kada je u pitanju bezbednost saobraćaja, jer je neko upravljao vozilom bez odgovarajuće obuke i na način koji je mimo zakonskih propisa. Ali sve to treba uskladiti sa ustavnim i zakonskim ograničenjima. Meni bi to oduzimanje vozila ličilo na odmazdu. Ima i drugih načina da se neko spreči da upravlja vozilom. Možete ga poslati u zatvor na 20 godina ili tako nešto. I šta znači oduzimanje vozila? Da li bi mu bilo onemogućeno i da ponovo kupi vozilo- pita se profesor Tomić.

Drugačije mišljenje ima profesor Vladan Petrov, koji ocenjuje da i Ustav i zakon dopuštaju mogućnost oduzimanja vozila, ali ističe da postoje drugi problemi.

- Prvo pitanje je primena takvog zakona, odnosno koliko će to biti moguće primeniti. A druga stvar je što mislim da je ova mera možda suviše stroga, da ne kažem drakonska, u odnosu na počinjeni prekršaj - kaže Petrov.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, nema sumnje u pogledu toga ovakva odredba ne bi bila protivustavna, i ponavlja da oduzimanje predmeta predviđa i Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016).

Šta kaže Ustav? U članu 58. piše: "Oduzimanje ili ograničenje imovine radi naplate poreza i drugih dažbina ili kazni, dozvoljeno je samo u skladu sa zakonom."

Zakon o prekršajima u članu 54. navodi: "Predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti od učinioca prekršaja.

Sud koji je doneo presudu odrediće, u skladu sa posebnim propisima, da li će se oduzeti predmeti uništiti, prodati ili predati zainteresovanom organu, odnosno organizaciji.

Propisom kojim se određuje prekršaj može se predvideti obavezno izricanje zaštitne mere oduzimanja predmeta."

A upravo to bi moglo da se nađe u novom zakonu o bezbednosti u saobraćaju, koji bi precizirao za koje se prekršaje predviđa oduzimanje vozila.

Kome bi vozila bila oduzimana?

Prema poslednjem Nacrtu zakona ovoj sankciji bi podlegali:

  • vozači uhvaćeni sa više od dva promila alkohola (potpuna alkoholisanost),
  • vozači koji uopšte nemaju položen vozački ispit za bilo koju kategoriju, odnosno koji su uhvaćeni za volanom bez dozvole jer im je ona prethodno oduzeta zbog nesavesnog i nepropisnog načina upravljanja vozilom,
  • vozač koji odbije da se podvrgne alko-testu, odnosno testu na prisustvo narkotika.

I predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, Milan Marinović, potvrđujući da Zakon o prekršajima otvara mogućnost oduzimanja automobila, navodi da bi u Nacrtu zakona trebalo dodatno precizirati određene slučajeve. Šta se, naime dešava, ako je vozilo kojim je načinjen prekršaj u vlasništvu lizing kuće ili pravnog lica?

Okanović ima odgovor i na to.

- Jednostavno, onaj kome je vozilo oduzeto nastaviće da ga otplaćuje lizing kući. A ako je vozilo vlasništvo firme, ona bi mogla da tuži vozača za naknadu štete - kaže on.

Oduzimanje vozila predviđa i Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 - dr. zakoni), u delu kojim je regulisan rad taksi prevoznika. Naime, oni koji nelegalno taksiraju, ostaće bez vozila. A od januara 2010. godine do danas, doneta su 82 prvostepena rešenja kojima se oduzimaju vozila "divljim" taksistima. Od tog broja 54 rešenja su pravosnažna, a još 28 je ili u postupku uručenja rešenja ili su u procesu žalbe.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Pravo na imovinu

Član 58

Jemči se mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona.

Pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne.

Zakonom se može ograničiti način korišćenja imovine.

Oduzimanje ili ograničenje imovine radi naplate poreza i drugih dažbina ili kazni, dozvoljeno je samo u skladu sa zakonom.

ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013 i 13/2016)

Oduzimanje predmeta

Član 54

Predmeti koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili koji su nastali izvršenjem prekršaja mogu se oduzeti od učinioca prekršaja.

Sud koji je doneo presudu odrediće, u skladu sa posebnim propisima, da li će se oduzeti predmeti uništiti, prodati ili predati zainteresovanom organu, odnosno organizaciji.

Ako je učinilac samovoljno otuđio ili uništio predmete ili je na drugi način onemogućio njihovo oduzimanje, u presudi će se odrediti da plati novčani iznos koji odgovara vrednosti predmeta.

Propisom kojim se određuje prekršaj može se predvideti obavezno izricanje zaštitne mere oduzimanja predmeta.

Predmeti iz stava 1. ovog člana mogu se oduzeti i kad se prekršajni postupak ne završi presudom kojom se okrivljeni oglašava odgovornim ako to zahtevaju interesi opšte bezbednosti ili razlozi morala kao i u drugim slučajevima određenim posebnim zakonom. O tome se donosi posebno rešenje na koje okrivljeni ima pravo žalbe.

Oduzimanjem predmeta ne dira se u pravo trećih lica na naknadu štete od učinioca.