Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Oporezivanje frilensera prema dva modela. Usvajanje Zakona očekuje se tokom decembra, a podzakonska akta neophodna za njegovu primenu do kraja februara


Do kraja godine se očekuje usvajanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, kojim bi trebalo da se uredi status tzv. frilensera, a sadašnjom verzijom zakona predviđena su rešenja za dve grupe ovih ljudi, zavisno od toga koliko zarađuju.

Kako je objasnio pomoćnik ministra finansija Dragan Demirović, jedna grupa su oni koji zarađuju do 96.000 dinara kvartalno i oni, ako sadašnji predlog prođe u republičkom parlamentu, ne bi imali nikakve obaveze po osnovu poreza na dohodak, niti bi plaćali doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Međutim, imali bi jednu obavezu, jer kako je naveo Demirović, dogovoreno je da plaćaju bar minimalne doprinose za zdravstveno osiguranje, kako bi se izbeglo da ostanu zdravstveno neosigurani.

- Predviđeno je da doprinos za zdravstveno osiguranje plaćaju na minimalnu osnovicu koja je predviđena Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i ona sada iznosi oko 1.400 dinara - rekao je Demirović na nedavnom skupu posvećenom fiskalnim aspektima poslovanja preduzetnika.

Istakao je da je u ovoj grupi reč o ljudima koji povremeno zarađuju manje iznose novca i kojima to nije stalni, a možda ni osnovni izvor prihoda, te da frilenseri mogu da se opredele da li će da koriste ovu prvu opciju.

- Što se tiče visine poreza i doprinosa oni se plaćaju na oporezivu osnovicu što bi u ovom slučaju značilo da, ako zarade više od 96.000 dinara, porez na dohodak bi se plaćao na razliku između ostvarenog bruto prihoda i tih 96.000. Plaćao bi se po važećim stopama, znači 20 odsto kod poreza na dohodak, 25 odsto, a biće i manje, za penzijsko i invalidsko osiguranje - rekao je Demirović.

Prema njegovim rečima, druga opcija se odnosi na frilensere koji stalno ostvaruju prihode i kod njih je osnovica definisana drugačije.

- Osnovica se sastoji od normiranih troškova u dinarskom iznosu od 57.900 dinara za kvartal i ona se uvećava za 34 odsto bruto ostvarenog prihoda. Na nju se plaća porez na dohodak po stopi od 10 odsto. a doprinosi za obavezno penzijsko osiguranje na zakonom propisanu stopu na oporezivi prihod, s tim što je najmanji iznos doprinosa onaj koji se obračunava na minimalni iznos doprinosa za PIO osiguranje - rekao je Demirović.

Dodao je da taj najmanji iznos sada oko 7.700 dinara, dok se doprinosi za zdravstveno osiguranje obračunavaju na isti način kao kod prve grupe.

Demirović je ocenio da se ovim rešenjima velikom broju ljudi koji rade kao frilenseri, a zapravo su fizička lica, želeo obezbediti adekvatan poreski tretman.

- Omogućilo bi im se da sa jedne strane ostvaruju prava koja se tiču pre svega penzijskog i zdravstvenog osiguranja a sa druge strane da imaju stepen poreskih obaveza kao i svi drugi građani, ali da on bude primeren njihovoj ekonomskoj snazi i poslovima koje obavljaju - rekao je on.

Istakao je da ova rešenja ne bi trebalo da budu trajna rešenja za njih, već bi frilenseri u budućnosti trebalo da se opredele za neki drugi način poslovanja i da postanu preduzetnici ili zaposleni, čime bi imali mnogo jasniji status, koji bi im omogućio stalnost u ostvarivanju prava.

Plan je da se zakon donese do kraja godine, a podzakonska akta neophodna za njegovu primenu do kraja februara.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Blic, 17.11.2022.
Naslov: Redakcija