Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA: Ispituje se ustavnost uslova za darivanje organa preminulog


Ustavni sud Srbije je pokrenuo postupak za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018) iz 2018. godine, koji predviđa uslove za darivanje ljudskih organa umrle osobe.

Ovu odluku Ustavni sud je objavio na svom sajtu, bez daljeg objašnjenja.

Član 23. Zakona o presađivanju ljudskih organa sadrži sedam stavova i razrađuje kako i ko može dati saglasnost za darivanje ljudskih organa preminule osobe.

ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA ("Sl. glasnik RS", br. 57/2018)

Uslovi za darivanje ljudskih organa umrlog lica

Član 23

Ljudski organi sa umrlog lica mogu se uzeti radi presađivanja ukoliko se punoletni poslovno sposoban davalac pre smrti tome nije usmeno ili u pismenom obliku za života protivio, odnosno ako se tome u trenutku smrti nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog. 

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako umrlo lice nema srodnike iz stava 1. ovog člana, ljudski organi sa umrlog lica mogu se uzeti ako se tome, u trenutku smrti, nije izričito usprotivio pobočni srodnik zaključno sa drugim stepenom srodstva. 

Koordinator za darivanje ljudskih organa, odnosno član koordinacionog tima dužan je da članove porodice umrlog lica iz stava 1. ovog člana, nakon utvrđene smrti, na odgovarajući način upozna sa daljim postupanjem, kao i uslovima za darivanje ljudskih organa iz stava 1. ovog člana. 

Sa umrlog maloletnog lica, koje je za života bilo pod roditeljskim staranjem, dozvoljeno je uzimanje ljudskih organa samo na osnovu pismenog pristanka oba roditelja, odnosno jednog roditelja ukoliko je drugi roditelj umro ili je nepoznat. 

Sa umrlog maloletnog lica koje je za života bilo bez roditeljskog staranja, dozvoljeno je uzimanje ljudskih organa samo na osnovu saglasnosti etičkog odbora zdravstvene ustanove koji se obrazuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita. 

Sa umrlog punoletnog lica kome je za života na osnovu odluke nadležnog organa delimično ili u potpunosti oduzeta poslovna sposobnost, dozvoljeno je uzimanje ljudskih organa samo na osnovu saglasnosti etičkog odbora zdravstvene ustanove koji se obrazuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita. 

Sa umrlog lica koji nije državljanin Republike Srbije, odnosno nema stalno nastanjenje u Republici Srbiji, dozvoljeno je uzimati ljudske organe samo na osnovu pismenog pristanka supružnika, odnosno vanbračnog partnera, roditelja, punoletnog brata, odnosno sestre ili punoletnog deteta umrlog lica.

Izvor: Vebsajt RTV, 21.07.2020.
Naslov: Redakcija