Zastava Bosne i Hercegovine

OSTVARIVANJE POJEDINIH PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV – IZVOZ DOBARA, SLOBODNE ZONE, CARINSKO SKLADIŠTENJE I USLUGE PREVOZA DOBARA: Paragraf organizuje vebinar 22. juna 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 22. juna 2023. godine, vebinar na temu “Ostvarivanje pojedinih poreskih oslobođenja kod PDV – izvoz dobara, slobodne zone, carinsko skladištenje i usluge prevoza dobara”.

Kod ostvarivanja pojedinih poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u praksi se i dalje javljaju određene nedoumice, jer su u pitanju uslovljena poreska oslobođenja, odnosno oslobođenja za koja je potrebno da budu ispunjeni određeni uslovi, kao i da obveznik poseduje propisane dokaze.

Pored toga, nakon izmena Pravilnika o PDV od 1. februara ove godine, javljaju se i neke nedoumice u praksi u pogledu mogućnosti ostvarivanja pojedinih poreskih oslobođenja naknadno, tj. nakon pribavljanja dokaza za ostvarivanje oslobođenja (u smislu da li je moguće naknadno ostvariti poresko oslobođenje, kada obveznik treba da poseduje dokaze da bi oslobođenje ostvario i sl).

U tom kontekstu postoji i niz spornih pitanja, posebno kada je reč o ostvarivanju poreskog oslobođenja za unos dobara u slobodnu zonu, ali i za promet dobara u postupku carinskog skladištenja i sl.

Pored toga, navedenim izmenama Pravilnika o PDV izvršene su i određene izmene kod propisivanja dokaza za ostvarivanje ovih poreskih oslobođenja, u cilju usaglašavanja sa carinskim propisima ali i sa propisima o elektronskom fakturisanju.

Na kraju, veliki broj nedoumica (kao i spornih pitanja) u praksi ima i kod ostvarivanja poreskih oslobođenja za usluge prevoza dobara povezane sa uvozom, izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara.

Kroz prezentacije i odgovore na pitanja predavači će pokušati da razjasne nedoumice koje postoje u praksi u vezi sa navedenim temama i ukažu na sporna pitanja i potencijalne načine kako mogu da se prevaziđu sporne situacije u praksi.

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise PDV.

Teme vebinara:

 • Promet dobara koja se izvoze – pojedina pitanja
 • Otpremanje dobara na teritoriju APKM
 • Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu
 • Promet dobara i usluga u slobodnoj zoni
 • Promet dobara u postupku carinskog skladištenja
 • Određivanje mesta prometa usluga prevoza dobara
 • Usluge prevoza dobara povezane sa uvozom
 • Usluge prevoza dobara povezane sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom
 • Usluge prevoza dobara povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu

Predavači:

 • Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik izdanja “Poresko-računovodstveni instruktor”
 • Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja “Poresko-računovodstveni instruktor”.

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Ostvarivanje pojedinih poreskih oslobođenja kod PDV - izvoz dobara, slobodne zone, carinsko skladištenje i usluge prevoza dobara


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 23.5.2023.