Zastava Bosne i Hercegovine
VEBINAR

Ostvarivanje pojedinih poreskih oslobođenja kod PDV – izvoz dobara, slobodne zone, carinsko skladištenje i usluge prevoza dobara


Datum i vreme održavanja vebinara:


22. jun (četvrtak) 2023. godine

Početak vebinara od 9:50h


Prijavite se


Opis vebinara:

Kod ostvarivanja pojedinih poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u praksi se i dalje javljaju određene nedoumice, jer su u pitanju uslovljena poreska oslobođenja, odnosno oslobođenja za koja je potrebno da budu ispunjeni određeni uslovi, kao i da obveznik poseduje propisane dokaze.

Pored toga, nakon izmena Pravilnika o PDV od 1. februara ove godine, javljaju se i neke nedoumice u praksi u pogledu mogućnosti ostvarivanja pojedinih poreskih oslobođenja naknadno, tj. nakon pribavljanja dokaza za ostvarivanje oslobođenja (u smislu da li je moguće naknadno ostvariti poresko oslobođenje, kada obveznik treba da poseduje dokaze da bi oslobođenje ostvario i sl).

U tom kontekstu postoji i niz spornih pitanja, posebno kada je reč o ostvarivanju poreskog oslobođenja za unos dobara u slobodnu zonu, ali i za promet dobara u postupku carinskog skladištenja i sl.

Pored toga, navedenim izmenama Pravilnika o PDV izvršene su i određene izmene kod propisivanja dokaza za ostvarivanje ovih poreskih oslobođenja, u cilju usaglašavanja sa carinskim propisima ali i sa propisima o elektronskom fakturisanju.

Na kraju, veliki broj nedoumica (kao i spornih pitanja) u praksi ima i kod ostvarivanja poreskih oslobođenja za usluge prevoza dobara povezane sa uvozom, izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara.


Teme vebinara:

 • Promet dobara koja se izvoze – pojedina pitanja
 • Otpremanje dobara na teritoriju APKM
 • Promet dobara koja se unose u slobodnu zonu
 • Promet dobara i usluga u slobodnoj zoni
 • Promet dobara u postupku carinskog skladištenja
 • Određivanje mesta prometa usluga prevoza dobara
 • Usluge prevoza dobara povezane sa uvozom
 • Usluge prevoza dobara povezane sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom
 • Usluge prevoza dobara povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu

Predavači:

Aleksandar Milanović
glavni i odgovorni urednik izdanja „Poresko-računovodstveni instruktor“

Olica Pješčić
pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja „Poresko-računovodstveni instruktor“


Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Kroz prezentacije i odgovore na pitanja predavači će pokušati da razjasne nedoumice koje postoje u praksi u vezi sa navedenim temama i ukažu na sporna pitanja i potencijalne načine kako mogu da se prevaziđu sporne situacije u praksi.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise PDV.


Kotizacija obuhvata:

 • Praćenje predavanja vebinara
 • Power point prezentacije predavača

Pogodnost za nove pretplatnike:

 • Ukoliko se pretplatite na jedno ili više izdanja kompanije Paragraf Lex stičete pravo na povlašćene iznose kotizacija za sve naredne vebinare
 • Za više informacija o pretplati, pozovite na brojeve telefona:
PRETPLATNIK


5.900 RSD


NEPRETPLATNIK


8.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

NAPOMENA: Prijavom i uplatom jedne kotizacije dobijate pristup vebinaru na jednom uređaju

Podaci o poslovnom subjektu
Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

NAPOMENA: E-mailovi različitih učesnika moraju biti različiti.
Pošaljite nam Vaše sugestije
Pogledajte ostala aktuelna Paragraf SAVETOVANJA i SEMINARE