Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ DELATNOSTI: Uređuje se sistem zaštite arhivske građe, uslov i način korišćenja, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva


Predlogom zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti uređuje se sistem zaštite arhivske građe, uslov i način korišćenja, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva.

Republika Srbija je do sada bila jedna od retkih zemalja u svetu koja nema zakon kojim se sveobuhvatno uređuje zaštita arhivske građe. Sadašnji zakonski okvir, tj. Zakon o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik RS", br. 71/94, 52/2011 - dr. zakoni i 99/2011 - dr. zakon) delimično je zastareo i ne uređuje brojna pitanja. Zakonsko uređivanje je obaveza stvaralaca i imalaca arhivske građe i dokumentarnom materijala u elektronskom obliku, evidenciju stvaralaca i imalaca arhivske građe itd.

Ciljevi koji se donošenjem, odnosno usvajanjem ovog zakona postižu su - 1. stvaranje zakonskog okvira koji će obezbediti potpunu zaštitu i očuvanje arhivske građe bez obzira na obliku u kojem nastaje i gde se nalazi. To je jedan od osnovnih ciljeva koji će se postići donošenjem ovog zakona. Uređivanje ove materije zakonom će uticati na razvoj svesti o važnosti očuvanja arhivske građe i za buduće generacije, odnosno svesti da se najvažniji dokumenti moraju zaštiti od uništenja jer arhivski dokument predstavlja svojevrsno materijalno svedočanstvo o postojanju, organizaciji i funkcionisanju jedne države i društva iz čega proizilazi i značaj koju ova vrsta dokumenata imaju za nauku i kulturu.

Dva, utvrđivanje arhivskog fonda Republike Srbije kao dela nacionalnog i svetskog kulturnog nasleđa, kao i njegova dopuna dokumentima koji predstavljaju delo kulturnog nasleđa Republike Srbije, a nalaze se van njene teritorije, kao i dokumentima i kopijama dokumenata stranih izvora koji se odnose na istoriju Srbije i srpskog naroda.

Tri, zaokruživanje pravne regulative koja se odnosi na arhivsku građu izvornu nastalu u elektronskom obliku i to na način koji će garantovati njeno preživljavanje kroz vreme, odnosno očuvanje podataka koje ona sadrži.

Četiri, uređivanje rokova dostupnosti, uslova i načina korišćenja arhivske građe.

Pet, poboljšanje uslova za rad arhiva kako bi mogli da preuzimaju arhivsku građu sa područja svoje nadležnosti, registraturske sredi i arhivistički obrade, mikrofilmovi digitalizuju, oštećenu građu konzerviraju i restauriraju, odnosno kako bi mogli da obavljaju svoju delatnost.

Šest, jasno definisane obaveze osnivača arhiva.

Sedam, regulisanje matične funkcije arhiva.

Osam, uređivanje stručnih zvanja u arhivskoj struci.

Devet, pooštravanje kaznene politike koja će doprineti zaštiti i očuvanju arhivske građe,naveo je obrazlažući Predlog zakona ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 21.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija