Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Četiri poslanika predlažu izmenu kojom se definiše da kada izvršnog poverioca zastupa advokat, da se naplata dosuđenih sudskih troškova i troškova izvršenja preko računa advokata vrši na osnovu izdatog punomoćja


Poslanici u Narodnoj skupštine Republike Srbije Đorđe Komlenski, Bojan Torbica, Ana Karadžić i Marijan Rističević, uputili su u skupštinsku proceduru Predlog zakona o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Kako se navodi u obrazloženju Predloga zakona stranka izdavanjem punomoćja određuje obim ovlašćenja koje prenosi svom punomoćniku. Obavezivanje da ovlašćenje, kojim se daje saglasnost i ovlašćuje punomoćnik advokat, da se naplata dosuđenih troškova izvršenja i sudskih troškova može izvršiti preko računa advokata bez posebnog ugovora o prenosu potraživanja je nepotrebno ulaženje u "unutrašnji" odnos između punomoćnika i zastupane stranke.

Naime, izdavanje punomoćja advokatu sa jasno definisanim obimom ovlašćenja, samo po sebi predstavlja ugovor između stranke i punomoćnika, tako da overa ovlašćenja stvara nepotrebne troškove i samim time, bez razloga, komplikuje i poskupljuje zvršni postupak.

Ograničavanjem da se izvršenje radi namirenja potraživanja po osnovu zakonskog izdržavanja na primanjima iz čl. 48* st. 1-7. Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 - autentično tumačenje), može sprovesti samo do polovine primanja, onemogućiće da se potraživanja koja imaju po ovom osnovu maloletna deca i druga izdržavana lica naplate u celosti. Zbog dužine trajanja sudskih postupaka, troškova koje izdržavano lica ima u sudskim postupcima, a uzimajući u obzir da iznos na ime doprinosa za izdržavanje dece može biti dosuđeno izdržavanje u ukupnoj visini do polovine primanja tuženog-izvršnog dužnika. U ovakvoj pravnoj situaciji praktično je nemoguća naplata svih zaostalih potraživanja ukoliko izvršni dužnik ne poseduje drugu imovinu koja može biti predmet izvršnog postupka. Kako se može raditi o periodu od više godina, kamate koje pripadaju na zaostale neisplaćene iznose uz troškove postupka mogu dostići takav ukupan iznos, da ne samo što izvršni poverioci ne mogu da realizuju svoje pravo, već i izvršni dužnik može zbog stalnog uvećanja obaveza, zbog pripisa kamate, doći u situaciju da "večito" bude dužan.

Ovakva izmena je prvenstveno bitna zbog zaštite prava najranjivijih kategorija, maloletne dece i drugih izdržavanih lica, ali suštinski je ona i u korist izvršnog dužnika.

Predlogom zakona predlaže se izmena kojom se definiše da kada izvršnog poverioca zastupa advokat, da se naplata dosuđenih sudskih troškova i troškova izvršenja preko računa advokata vrši na osnovu izdatog punomoćja.

Predlogom zakona predlaže se da se izvršenje radi namirenja potraživanja po osnovu zakonskog izdržava, može sprovesti zaplenom do dve trećine primanja.

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku se predlaže kako bi se sprečile nejasnoće u tumačenju i premeni zakona, a i da bi se omogućilo u punoj meri izvršenje pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda po osnovu zakonskog izdržavanja.

Izvor: Iz obrazloženja Predloga zakona, 16.11.2020.
Naslov: Redakcija