Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O NOVČANOJ POMOĆI POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA U CILJU UBLAŽAVANJA POSLEDICA NASTALIH USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2: Pomoć je namenjena registrovanim povrtarima za gajenje povrća u zaštićenom prostoru, vlasnicima krava, ovaca i koza obeleženih i registrovana u Centralnoj bazi podataka i vlasnicima košnice pčela koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili vlasnik košnice pčela ima 70 ili više godina starosti u 2020. godini


Vlada Republike Srbije opredelila je ukupno milijardu i 150 miliona dinara za pomoć povrtarima, vlasnicima krava, ovaca i koza, kao i pčelarima, u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Pravo na isplatu pomoći po Uredbi o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 57/2020 - dalje: Uredba), koja je na snazi od 16. aprila, ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u Registru.

Pomoć je namenjena registrovanim povrtarima za gajenje povrća u zaštićenom prostoru, vlasnicima krava, ovaca i koza obeleženih i registrovana u Centralnoj bazi podataka i vlasnicima košnice pčela koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili vlasnik košnice pčela ima 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Pomoć povrtarima je 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine a najviše 90.000 dinara, po grlu krave je 3.000 a najviše 30.000 dinara, po ovci ili kozi je 500 dinara a najviše 20.000 dinara, do je pomoć pčelarima 800 dinara po košnici pčela a najviše 20.000 dinara.

Novčana pomoć iz ove Uredbe kumulira se međusobno, kao i sa eventualnim drugim vrstama pomoći kao što su podsticaji, subvencije, donacije u skladu sa posebnim propisima, navodi se u Uredbi.

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u skladu sa ovom Uredbom vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva otvoren kod poslovne banke i upisan u Registar, a sredstva novčane pomoći ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja.

Korisnik pomoći dužan je da daje tačne podatke za ostvarivanje prava na novčanu pomoć i pridržava se obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Lice koje ostvari pravo na novčanu pomoć, a na to nema pravo u skladu sa ovom Uredbom i ne izvrši povraćaj neosnovano dobijenog novca, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30-70 procenata primljenih novčanih sredstava, a ne manje od 15. 000 dinara za fizičko lice, odnosno 30. 000 dinara za preduzetnika, odnosno 90.000 dinara za pravno lice.

Za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 5. 000 do 30. 000 dinara.

Izvor: Vebsajt Nova, 18.04.2020.
Naslov: Redakcija