Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: On-line javna rasprava o Nacrtu zakona 23. februara 2021. godine


Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija organizuje On-line javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju u utorak 23.02.2021. godine, u periodu od 13 do 15 časova.

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju, koja će trajati do 25. februara 2021. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija svoje primedbe, predloge i sugestije na obrascu za komentare, pisanim putem na adresu Kneza Miloša 20, Beograd, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju" ili elektronskim putem na sledeću e-mail adresu: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 17.02.2021.
Naslov: Redakcija