Zastava Bosne i Hercegovine

NASTANAK PORESKE OBAVEZE ZA PDV I NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV: Paragraf organizuje vebinar 26. aprila 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 26. aprila 2024. godine, vebinar na temu “Nastanak poreske obaveze za PDV i najnovije izmene i dopune Pravilnika o PDV”.

Iako u pogledu nastanka poreske obaveze za PDV nije bilo izmena u poslednje vreme, ova tema je svakodnevno aktuelna u praksi i značajna za obveznike, jer neobračunavanje PDV na vreme (u periodu kada je nastala poreska obaveza), može imati dalekosežne posledice za obveznika (u vidu plaćanja kamate i prekršajne, a potencijalno i krivične odgovornosti).

S tim u vezi, u praksi se i dalje javlja veliki broj pitanja u vezi sa ovom temom. Na vebinaru ćemo na sveobuhvatan način obraditi sve slučajeve nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom o PDV i dati odgovore na veliki broj nedoumica koje se javljaju u praksi.

U tom cilju bavićemo se načinom određivanja vremena prometa dobara i usluga (kada se promet smatra izvršenim, tj. koji je to datum prometa), zatim momentom nastanka poreske obaveze po osnovu plaćanja ili naplate avansa i slučajevima u kojima poreska obaveza može nastati i izdavanjem računa, ako obveznik račun izda pre izvršenog prometa i primljenog avansa.

Kroz prezentacije i odgovore na pitanja predavači će pokušati da razjasne nedoumice koje postoje u praksi u vezi sa navedenim temama i ukažu na sporna pitanja i potencijalne načine kako mogu da se u prevaziđu sporne situacije u praksi.

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o elektronskom fakturisanju i propise PDV.

Teme vebinara:

  • Najnovije izmene i dopune Pravilnika o PDV
  • Vreme prometa dobara
  • Vreme prometa usluga
  • Naplata, odnosno plaćanje avansa kao momenat nastanka poreske obaveze
  • Nastanak poreske obaveze izdavanjem računa – slučajevi kada se račun može izdati pre izvršenog prometa i pre naplaćenog avansa

Predavači:

  • Aleksandar Milanović - glavni i odgovorni urednik izdanja “Poresko-računovodstveni instruktor”
  • Olica Pješčić - pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja “Poresko-računovodstveni instruktor”

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Nastanak poreske obaveze za PDV i najnovije izmene i dopune Pravilnika o PDV


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 21.03.2024.