Prijavite se

Zastava Bosne i Hercegovine
VEBINAR

Nastanak poreske obaveze za PDV i najnovije izmene i dopune Pravilnika o PDV

  • Vreme prometa dobara i usluga i nastanak poreske obaveze po osnovu naplate avansa i izdavanjem računa

Datum i vreme održavanja vebinara:

26. april (petak) 2024. godine
Početak vebinara od 9:50h

Opis vebinara:

Iako u pogledu nastanka poreske obaveze za PDV nije bilo izmena u poslednje vreme, ova tema je svakodnevno aktuelna u praksi i značajna za obveznike, jer neobračunavanje PDV na vreme (u periodu kada je nastala poreska obaveza), može imati dalekosežne posledice za obveznika (u vidu plaćanja kamate i prekršajne, a potencijalno i krivčne odgovornosti).

S tim u vezi, u praksi se i dalje javlja veliki broj pitanja u vezi sa ovom temom. Na vebinaru ćemo na sveobuhvatan način obraditi sve slučajeve nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom o PDV i dati odgovore na veliki broj nedoumica koje se javljaju u praksi.

U tom cilju bavićemo se načinom određivanja vremena prometa dobara i usluga (kada se promet smatra izvršenim, tj. koji je to datum prometa), zatim momentom nastanka poreske obaveze po osnovu plaćanja ili naplate avansa i slučajevima u kojima poreska obaveza može nastati i izdavanjem računa, ako obveznik račun izda pre izvršenog prometa i primljenog avansa.

Teme vebinara:

  • Vreme prometa dobara
  • Vreme prometa usluga
  • Naplata, odnosno plaćanje avansa kao momenat nastanka poreske obaveze
  • Nastanak poreske obaveze izdavanjem računa – slučajevi kada se račun može izdati pre izvršenog prometa i pre naplaćenog avansa
  • Najnovije izmene i dopune Pravilnika o PDV

Predavači:

Aleksandar Milanović
glavni i odgovorni urednik izdanja „Poresko-računovodstveni instruktor“

Olica Pješčić
pomoćnik glavnog i odgovornog urednika izdanja „Poresko-računovodstveni instruktor“

Zašto da pratite Paragrafov vebinar?

Kroz prezentacije i odgovore na pitanja predavači će pokušati da razjasne nedoumice koje postoje u praksi u vezi sa navedenim temama i ukažu na sporna pitanja i potencijalne načine kako mogu da se u prevaziđu sporne situacije u praksi.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o elektronskom fakturisanju i propise PDV.


Kotizacija obuhvata:

  • Power point prezentacije predavača
  • Praćenje predavanja vebinara

PRETPLATNICI


5.900 RSD

NEPRETPLATNICI


8.900 RSD


Na cene kotizacija se zaračunava PDV po stopi od 20%


Zainteresovani ste?

Prijava za VEBINAR

Podaci o poslovnom subjektu
Podaci o učesnicima

Ime i prezime učesnika 1: *
Funkcija učesnika 1: *
E-mail učesnika 1: *
Telefon učesnika 1: *

Ukoliko je broj učesnika koje želite da prijavite veći od 1, molimo Vas da posredstvom tastera "Dodaj učesnika" unesete imena i prezimena dodatnih učesnika sa njihovim podacima: ime učesnika, funkcija, e-mail adresa, telefon.

NAPOMENA: E-mailovi različitih učesnika moraju biti različiti.
Pošaljite nam Vaše sugestije