Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI: Predviđeno uređenje sistema zaštite i korišćenja muzejske građe, vođenje dokumentacije, uslovi i način osnivanja muzeja i njihovog rada


Novim Zakonom o muzejskoj delatnosti biće na savremen način uređen sistem zaštite i korišćenja muzejske građe, vođenje dokumentacije, uslovi i način osnivanja muzeja i njihovog rada, kao i druga bitna pitanja u toj oblasti, istaknuto je na prvoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o muzejskoj delatnosti, održanoj u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu.

Ministarstvo kulture je proteklih godina, u više navrata, pokušalo da izradi taj zakon ali su tek sad stvoreni uslovi i Radna grupa je pripremila Nacrt tog dokumenta, istakla je Danijela Vanušić, pomoćnik ministra kulture i informisanja.

- Cilj je da se stvori pravni okvir, odnosno sistem u okviru kojeg će ustanove zaštite moći da na adekvatan i savremen način obavljaju svoju delatnost - rekla je ona napominjući da je taj zakon potpuno prilagođen uslovima u našoj zemlji tako da će, kad stupi na snagu, biti i primenljiv, za razliku od nekih zemalja koje su, kako je napomenula, previše kopirale evropsku regulativu u toj oblasti.

I pomoćnik ministra kulture Radovan Jokić je naglasio važnost donošenja tog zakona, nakon skoro tri decenije.

- Biće to svojevrsno dragoceno uputstvo koje će umnogome olakšati rad muzeja i onih koji u njima rade - naglasio je on i pozvao stručnjake da svojim sugestijama u narednim danima pomognu i doprinesu da se ta oblast što bolje uredi.

Jedan od njih, dr Drago Njegovan, donedavno direktor Muzeja Vojvodine, smatra da je veći deo predloženog zakona dobar, ali ima i niz konkretnih primedbi poput preciziranja obaveza muzejskih osnivača da se ubuduće ne bi dešavalo da, kako je rekao, "osnuju muzej, pa ga puste da se zlopati".

- Trebalo bi da se utvrdi i postupak neke vrste akreditacije, da se jasno vidi šta sve može da bude muzej - dodao je Njegovan.

Predsednica Radne grupe za izradu Nacrta zakona Tijana Palkovljević Bugarski napomenula je novine u zakonu, poput osnivanja Muzejskog saveta Srbije, uvođenja termina "matičnosti" muzeja i jasnog definisanja tog pojma.

Javna rasprava biće održana i u Nišu 25. januara u 12 časova, u zgradi Oficirskog doma, a potom 29. januara u Beogradu, u 12 časova, u Domu Narodne skupštine.

Izvor: Vebsajt Novosti, Zdravko Grumić, 19.01.2021.
Naslov: Redakcija