Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVNI OSNOV NAPLATE TROŠKA GARANTOVANOG SNABDEVAČA: Vrhovni kasacioni sud doneo je odluku da je trošak garantovanog snabdevača sastavni deo cene struje, a ne trošak koji se posebno zaračunava i naplaćuje kupcu mimo utvrđene cene


Naime, Vrhovni kasacioni sud doneo je odluku da je trošak garantovanog snabdevača sastavni deo cene struje, a ne trošak koji se posebno zaračunava i naplaćuje kupcu mimo utvrđene cene.

U zaključku Vrhovnog suda navedeno je: "Trošak garantovanog snabdevača je sastavni deo cene električne energije utvrđene u skladu sa važećom Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje, a ne trošak koji se posebno zaračunava".

Predsednik Nacionalne organizacije potrošača, Goran Papović, rekao je da je Vrhovni kasacioni sud presudio da pravni osnov za naplatu te stavke postoji.

Papović objašnjava da kada se to protumači, shvati se da nema pravnog osnova ni za kakvom tužbom građana.

Kaže da je opasno što pojedina udruženja pozivaju građane na tužbu i dodaje da se NOPS zalaže da se napokon licenciraju organizacije i da se zna ko sme da daje savete, a ko pogrešno savetuje potrošače.

"Kasacioni sud je rekao da taj deo troška ima osnova da bude trošak javnog snabdevača, što mora biti iskazano u ceni struje", zaključio je Papović.

Izvor: Vebsajt B92, 17.09.2021.
Naslov: Redakcija