Zastava Bosne i Hercegovine

VRHOVNI KASACIONI SUD: Pravni osnov naplate troška garantovanog snabdevača


Trošak garantovanog snabdevača je sastavni deo cene električne energije utvrđene u skladu sa važećom Metodologijom za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje, a ne trošak koji se posebno zaračunava i naplaćuje kupcu električne energije mimo utvrđene cene.

(Zaključak usvojen na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj 16.09.2021. godine)

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 16.09.2021.
Naslov: Redakcija