Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: Uredbom propisana niža poreska osnovica tokom prve tri godine za početnike u biznisu, mlađe od 30 i starije od 55, porodilje, osobe sa invaliditetom i stare zanate


Preduzetnici paušalci i oni koji tek razmišljaju da pokrenu biznis, tokom prošle godine su 166.500 puta koristili indikativni kalkulator na Portalu jpd.rs kako bi izračunali porez za naredne četiri godine, saopštila je danas Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Najveće interesovanje vlada za programerske, konsultantske i pravne poslove, a poreske obaveze su najčešće želeli da saznaju preduzetnici između 30 i 40 godina, kaže Dušan Vasiljević, direktor odeljenja za preduzetništvo i investicije u NALED-u.

U saopštenju se navodi da je prošla godina završena sa gotovo 123.000 registrovanih paušalaca u Srbiji, a da je novom Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2019, 96/2019 - ispr. i 156/2020 - dalje: Uredba) precizirana formula za obračun troškova i ograničen godišnji rast poreza na najviše 10 odsto do 2023. godine.

Pored preciziranja delatnosti u kojima može da se posluje u paušalnom poreskom režimu, obveznici sada poreska rešenja dobijaju na početku poslovne godine elektronskim putem, preko portala ePorezi.

"Uvođenjem novog modela paušalnog oporezivanja, više ne moramo da izrađujemo 350.000 rešenja i izveštaja godišnje na papiru i eliminisana su kašnjenja. To, takođe, znači i da su kapaciteti Poreske uprave rasterećeni i određeni broj poreskih inspektora koji su bili angažovani na ovim poslovima, sada je u mogućnosti da obavlja veći broj poreskih kontrola, a što je dodatno unapredilo našu efikasnost i rezultate", kaže direktorka Poreske uprave Dragana Marković, navodi se u saopštenju.

Podseća se da je ona sprovela ovu reformu, u saradnji s NALED-om i Udruženjem za razvoj preduzetništva iz Niša, u okviru četvorogodišnjeg projekta Javno-privatni dijalog za razvoj koji finansira USAID.

Ukupni prihodi od paušalnog oporezivanja su u 2020. godine ostali na istom nivou kao i prethodne godine, što potvrđuje da osnovni cilj reforme nije bio da se povećaju obaveze paušalaca, već da se sistem učini pravičnijim, predvidljivijim i objektivno zasnovanim, navodi se u saopštenju i dodaje da je za mnoge paušalce došlo i do umanjenja poreza.

Podseća se da je Uredbom propisana niža poreska osnovica tokom prve tri godine za početnike u biznisu, mlađe od 30 i starije od 55, porodilje, osobe sa invaliditetom i stare zanate.

Kako se dodaje, reforma predviđa manje birokratije pri registraciji, pa novoosnovani paušalci ne moraju da podnose poresku prijavu i zahtev za paušalno oporezivanje, a rešenje kojim se utvrđuje mesečni iznos poreza i doprinosa dobijaju u roku od 48 sati.

Izvor: Vebsajt RTV, 18.04.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija