Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Od 1. januara 2021. godine poreskim obveznicima se omogućava da svoje zahteve podnose u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave. I za građane koji su tako kontaktirali sa poreznicima, oni će im elektronski i odgovarati, bez dodatne saglasnosti


Poreska uprava je još od prošle godine svoja rešenja mogla da šalje u elektronsko sanduče. Sada, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji će uskoro biti pred poslanicima i obveznici će od poreznika, od prvog dana 2021. godine, uverenja moći da traže elektronski.

Problem je što će im Poreska uprava, skoro po pravilu, odgovarati i sva ostala akta slati elektronskim putem. Ko nema naviku da bukvalno svakog dana proverava e-sanduče, rizikuje da propusti šansu da se na poreznike i - požali.

Predlog zakona kaže da se i poreskim obveznicima omogućava da svoje zahteve podnose u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave. I za građane koji su tako kontaktirali sa poreznicima, oni će im elektronski i odgovarati, bez dodatne saglasnosti. Građanima, koji nastave da koriste papir, poreznici će akta dostavljati elektronski, ako se sa tim saglase.

Poreski savetnici, međutim, upozoravaju da su obveznicima na ovaj način ozbiljno skraćeni rokovi, pa i oni za žalbu.

Pre prošlogodišnjih izmena, poreski akti smatrali su se dostavljenim obvezniku kada mu se uruče ili 15. dana od dana slanja preporučene pošiljke. Tek od tog 15. dana teče rok od 15 dana. Izmenama iz 2019. godine, predviđeno je da se poreski akt koji se dostavlja elektronskim putem smatra dostavljenim "danom postavljanja na portal Poreske uprave". Ako poreski obveznik ne kontroliše svoje poresko sanduče svaki dan, njegov rok za žalbu je znatno skraćen. U praksi smo imali i situacija da je rešenje sačinjeno u 14.22, što znači da je na portal postavljeno tada ili kasnije. Čak i da je poreski obveznik tog dana kontrolisao svoje elektronsko sanduče, nije bio u prilici da ga preuzme. Samim tim mu je za taj dan skraćen rok za žalbu, koji je zakonom propisan.

Poreski savetnici ističu da je to veliki problem za sve obveznike, jer niko sanduče ne proverava svih 365 dana u godini.

Sa druge strane Zakonom nije propisana obaveza da se poreski obveznik na neki drugi način obavesti o prispeću poreskog akta u poresko sanduče, recimo mejlom. Dodatni problem je što nije predviđena mogućnost da poreski punomoćnici budu obavešteni o prispeću akta u poresko sanduče, što je posebno značajno za male obveznike koji vrlo retko koriste kompjuter i nemaju internet. Digitalizacija i elektronsko poslovanje kao trend su pozitivni, ali je od najvećeg značaja da se na tom putu prepoznaju i sve specifičnosti okruženja i digitalne pismenosti. Prethodna i ova izmena propisa znatno skraćuje rokove u kojima poreski obveznici imaju mogućnost da ostvare svoja prava na žalbu kao pravni lek, čime se ozbiljno zadire u njihova prava.

Slovenački poreznici, takođe, elektronski dostavljaju rešenja i ona se smatraju dostavljenim 15 dana od dana dostavljanja u poresko sanduče. Istovremeno se, međutim, i poreski zastupnik mejlom obaveštava o prispeću pošte u poresko sanduče ili se akt dostavlja i njemu.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. Bulatović, 17.11.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija