Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Izmenama zakonskog okvira do ponovnog članstva u ENQA


Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić razgovarao je sa direktorkom Nacionalnog akreditacionog tela Jelenom Kočović o značaju pozicioniranja Srbije u evropskom i međunarodnom prostoru visokog obrazovanja.

Ružić je napomenuo da je nedavno održana javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji će omogućiti da povratimo punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA).

Cilj je uspostavljanje odgovarajućeg pravnog okvira kako bi Nacionalno akreditaciono telo u potpunosti ispunilo evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Važne izmene u tom pogledu su da članove Upravnog odbora Nacionalnog akreditacionog tela bira Narodna skupština, a da recenzente bira Nacionalno akreditaciono telo, a ne Nacionalni savet za visoko obrazovanje.

Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, između ostalog, predviđaju i drugačiji postupak po žalbama na rešenja o odbijanju zahteva za akreditaciju, koji će se sprovoditi u Nacionalnom akreditacionom telu, a ne pred Nacionalnim savetom za visoko obrazovanje.

Predviđeno je i formiranje posebne komisije za žalbe pri Nacionalnom akreditacionom telu, a precizira se i pitanje angažovanja direktora Nacionalnog akreditacionog tela.

Izvor: Vebsajt Vlade, 15.04.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija