Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Banke podnose tužbe protiv advokata za naknadu štete koja je navodno banci naneta tužbama građana za utvrđenje ništavosti odredbi ugovora o kreditu o naplati troškova obrade kredita i puštanja kredita u tečaj


Advokatska komora Srbije je zabrinuta zbog informacija da su banke počele da podnose tužbe protiv advokata za naknadu štete koja je navodno banci naneta tužbama građana za utvrđenje ništavosti odredbi ugovora o kreditu o naplati troškova obrade kredita i puštanja kredita u tečaj. Imajući u vidu da su u pitanju prvostepene presude koje su donete u korist građana, a na osnovu kojih je mogla da se traži naplata jer je reč o sporovima male vrednosti, jasno je da ovakvo postupanje banaka predstavlja nastavak politike zastrašivanja građana i advokata i nedopuštenog uticaja na njihov rad, kako bi isti odustali od daljeg vođenja sporova protiv banaka i zastupanja svojih klijenata.

AKS neće odustati od borbe za pravnu sigurnost koja je narušena dopunom stava VKS od 16. septembra 2021. godine niti od borbe za samostalno i nezavisno bavljenje advokaturom bez pritisaka i ucena.

AKS će na sednici Upravnog odbora u subotu odlučiti o daljim koracima advokature, koji za cilj imaju uspostavljanje pravne sigurnosti i jednakosti građana pred zakonom. Podsećamo Udruženje banaka Srbije na njihovo saopštenje sa sajta od 20. septembra 2021., u kome se kaže: “Što se tekućih sporova tiče, banke su iskazale načelnu spremnost da u slučaju svakog povoljnog ishoda spora ne naplaćuju od druge strane (tužilaca) troškove koje su same imale u vezi vođenja svakog pojedinog spora, kao strane koja je izgubila spor, već da ti troškovi ostanu na teret banke. Predmeti u kojima je doneta i izvršena presuda protiv banaka takođe neće biti predmet bilo kakve pravne akcije banaka protiv klijenata (tužilaca).”

Advokatura očekuje od banaka kao druge strane u sporu, kao i njihovog udruženja, da prestanu sa vršenjem pritisaka na građane i advokate koji ih zastupaju jer će u protivnom izazvati recipročne mere koje mogu naneti štetu svima, navodi se u izjavi predsednice Advokatske komore Srbije Jasmine Milutinović.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 16.11.2021.
Naslov: Redakcija