Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Grupa advokata podnela zahtev za ocenu ustavnosti dopune pravnog stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita


Grupa advokata podnela je zahtev za ocenu ustavnosti nedavne dopune pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda iz 2018. godine, koji se odnosi na pravo banke da klijentu naplati troškove obrade kredita.

Ocenu ustavnosti treba da da Ustavni sud Srbije, saopšteno je na konferenciji za novinare advokatskog protesnog odbora, koji je kritikovao i predsednicu Advokatske komore Srbije Jasminu Milutinović jer, kako tvrde advokati, kontinuirano odlaže najavljenu konferenciju svih advokata kao i obustavu rada, iz protesta zbog dopune pravnog stava.

"Ovaj pravni stav je u suprotnosti sa dosadašnjom pravnom praksom", rekao je advokat Miroslav Živković i podsetio na izjavu prethodnog predsednika VKS Dragomira Milojevića iz 2018. godine koji je ukazao da VKS usvaja revizije presuda u korist banaka i ukida ih ukoliko banke nisu na jasan i precizan način predočile troškove kredita.

Video izjava Milojevića puštena je na konferenciji kao i izjava guvernerke Jorgovanke Tabaković iz 2018. u kojoj kaže da banke imaju pravo da zaračunavaju kamate ukoliko ih predstave na jasan i nedvosmislen način.

Živković tvrdi da je stav VKS do ove dopune bio da banke imaju pravo samo na stvarne troškove, te da "niko nema pravo da prodaje maglu".

Istakao je da dopuna stava unosi nesigurnost u pravni sistem, te da predstavnici banaka sada plaše sudije i traže od njih da odbijaju tužbe građana zbog neosnovane naplate troška obrade kredita, dok građane pozivaju da tužbe povuku.

On je međutim naglasio da advokati i dalje mogu da dobiju banke na sudu, ali da neće da dozvole da se urušava pravni sistem pod pritiskom bankarskog lobija, jer bi VKS za par godina ponovo mogao da promeni svoj pravni stav.

Najavio je da će se veliki protest advokata i građana protiv ovog stava održati 23. oktobra u Beogradu.

Očekuje razrešenje ovog problema bilo političkim putem uz lex specijalis ili povlačenjem dopune stava na opštoj sednici VKS, pošto je dopunu stava donelo Građansko odeljenje tog suda.

Advokat Saša Vuković rekao da je dopuna stava kontradiktorna sama sebi, jer u prvom stavu propisuje da banka može da naplati troškove koje je predstavila na jasan način, a u trećem stavu navodi da banka nije dužna da obrazlaže svoje troškove.

On je napomenuo da je većina sudija zabrinuta zbog ove dopune i ne zna kako da postupa u tim predmetima, te da mahom odlažu suđenja dok ne vide kako će se stanje dalje razvijati.

Kaže da njegove kolege advokati smatraju da nema pravno opravdavajućeg razloga za donošenje ove dopune stava, jer je u potpunosti u suprotnosti sa dosadašnjom praksom.

Prema podacima sa konferencije građani su podneli oko 200.000 tužbi protiv banaka zbog neosnovane naplate troškova obrade kredita, dok bi na to pravo imalo oko 3 miliona građana.

Izvor: Vebsajt RTV, 16.10.2021.
Naslov: Redakcija