Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O SOCIJALNOJ KARTI: Implementacija sistema socijalnih karata sastoji se iz dva segmenta, izrade pravne regulative, odnosno donošenja zakona i podzakonskih propisa i izrade informacionog sistema, odnosno registra socijalna karta


Prvi među prioritetima u Ministarstvu rada, od kada je na mesto ministra došao Zoran Đorđević, bio je uvođenje sistema socijalnih karata, ali taj posao nije završen do isteka mandata prve Vlade Ane Brnabić, iako je tako bilo najavljeno.

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja kažu da će socijalne karte zaživeti "kada bude usvojen zakon".

"Socijalne karte su nešto na šta se u Srbiji čekalo 30 godina. Na inicijativu ministra za rad Zorana Đorđevića one će zaživeti u Srbiji. Urađene su sve faze, a da bi zaživele neophodno je da bude usvojen zakon o socijalnim kartama", ističu u ovom Ministarstvu.

Zakon je, kako kažu, urađen, ali nije bio usvojen u Narodnoj skupštini, jer nije bilo zasedanja usled epidemije izazvane virusom kovid 19.

"Čim Zakon bude usvojen one će zaživeti", napominju u resoru Zorana Đorđevića.

U Ministarstvu kažu da se implementacija sistema socijalnih karata sastoji iz dva segmenta, izrade pravne regulative, odnosno donošenja zakona o socijalnoj karti i podzakonskih propisa i izrade informacionog sistema, odnosno registra socijalna karta.

"Do sada je realizovana prva faza uspostavljanja registra socijalnih karata gde je nabavljena softversko-hardverska infrastruktura potrebna za njegov rad, izrađeno je softversko rešenje, odnosno aplikacija i objedinjeni su podaci iz internih podsistema ministarstva, tako da je sistem postao funkcionalan u jednom delu od sredine 2019. godine", ističu u Ministarstvu rada za naš list.

Na pitanje da li su objedinjene baze podataka i koje, u ovom Ministarstvu kažu da su u prvoj fazi objedinjeni podaci korisnika iz internih podsistema Ministarstva iz oblasti socijalne, porodične i invalidsko boračke zaštite.

Za realizaciju druge faze izrade registra, odnosno za punu primenu sistema, uslov je, kako navode u ovom resoru, da se izvrši povezivanje softverskog rešenja sa više eksternih registara radi upotpunjavanja i ažuriranja objedinjenih podataka iz prve faze, za šta je potreban zakon o socijalnoj karti.

Zakon je dobio svoj Nacrt zakona o socijalnoj karti, prošao je javnu raspravu i doveden je, kako ističu u Ministarstvu, u nivo spremnosti za usvajanje.

U ekspozeu iz 2017. socijalne karte su istaknute kao prioritet, a na sajtu Ministarstva i danas može da se nađe da je plan da taj sistem zaživi do isteka mandata Vlade koja već nekoliko meseci ne postoji.

Kako se to nije dogodilo pitali smo Ministarstvo zbog čega sve kasni.

"U vezi sa konstatacijom da sve kasni ističemo da se ista ne bazira na činjenicama, odnosno na informacijama iz Ministarstva. Sistem socijalnih karata će zaživeti nakon donošenja Zakona o socijalnoj karti i implementacije druge faze razvoja registra socijalna karta", napominju u Ministarstvu rada, zapošljavanja, socijalnih i boračkih pitanja.

Izvor: Vebsajt Danas, Lj. Bukvić, 13.10.2020.
Naslov: Redakcija