Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRTI ZAKONA O ŽELEZNICI, O BEZBEDNOSTI U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU I O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIČKOG SISTEMA: Zakoni će biti usklađeni sa brojnim EU propisima


Novi Nacrt zakona o železnici, Nacrt zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju i Nacrt zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, kako se očekuje, biće usklađeni sa potrebama modernog tržišta saobraćaja, doprineće poboljšanju produktivnosti železničkih preduzeća i bezbednosti saobraćaja.

Na javnoj raspravi o tri nacrta zakona, u Privrednoj komori Srbije, 12. septembra 2017. godine, državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miodrag Poledica istakao je da je donošenje Zakona o železnici, Zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju i Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema u skladu sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i Planom rada Vlade za 2017. godinu.

Nacrtom zakona o železnici predviđeno je detaljnije regulisanje upravljanja železničkom infrastrukturom, pristup železničkoj infrastrukturi, pravila naplate naknade za korišćenje infrastrukture, regulisanje usluga u vezi sa železničkim prevozom i pristup uslužnim objektima. Detaljnije će se urediti i prošiti nadležnost Direkcije za železnice, kao regulatornog tela. Regulisaće se prava putnika i odrediti telo nadležno za sprovođenje tih odredaba Zakona i dr.

Osnovni problem koji se javio tokom primene, a ujedno i razlog za razdvajanje postojećeg Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 66/2015 - dr. zakon i 92/2015) na dva nova zakona, o bezbednosti železnice i o interoperabilnosti železničkog sistema je neadekvatno snalaženje subjekata na koje se Zakon o bezbednosti i interoperabilnosti odnosi u njihovim obavezama koje iz tog zakona proističu.

Nacrt zakona o bezbednosti u železničkom saobraćaju takođe je usklađivan sa brojnim EU propisima, a posebno je razrađen deo koji se odnosi na uslove koje moraju ispunjavati železnički radnici i centri stručnog osposobljavanja i dr.

Nacrt zakona o interoperabilnosti železničkog sistema omogućiće transponovanje EU propisa sa ciljem obezbeđenja razvoja i unapređivanja interoperabilnosti na železnici, postepenog stvaranja unutrašnjeg tržišta opreme i usluga za izgradnju, obnovu, unapređenje i eksploataciju železničkog sistema, interoperabilnost železničkog sistema i drugog.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 15.09.2017.
Naslov: Redakcija