Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNICE

("Sl. glasnik RS", br. 104/2013, 66/2015 - dr. zakon, 92/2015, 113/2017 - dr. zakon i 41/2018 - dr. zakon)

Čl. 1-77*

(Prestalo da važi)

Uređaji i oprema vučnih vozila

Član 78*

Lokomotiva mora da ima:

5) autostop uređaj, na prugama koje su njime opremljene, osim u slučaju:

(1) saobraćanja voza sa pruge bez ugrađenog autostop uređaja na prugu sa ugrađenim autostop uređajem i obratno,

Čl. 79-157*

(Prestalo da važi)