Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2021. GODINI: Obezbeđeno 500,24 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti kroz, između ostalog, renoviranje starih objekata, korišćenje boljih izolacionih materijala u izgradnji novih


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini ("Sl. glasnik RS", br. 9/2021) kojom je iz budžetskog fonda obezbedila 500,24 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti tokom 2021. godine. Energetska efikasnost, između ostalog, trebalo bi da se postigne kroz renoviranje starih objekata, ali i kroz korišćenje boljih izolacionih materijala u izgradnji novih.

Strategijom razvoja energetike do 2025. godine predviđaju i planovima koji će važiti do 2030. godine, energetska efikasnost i veće korišćenje obnovljivih izvora energije svrstani su među prioritete, naglašavaju u Vladi Srbije.

Ti planovi, ako se ostvare trebalo bi da doprinesu sigurnijem snabdevanju energijom, kao i smanjenju njene potrošnje energije u privatnom i komercijalnom sektoru.

Njima se povećava konkurentnost industrije, standard građana, smanjuje se uvozna zavisnosti i negativni uticaj na životnu sredinu, poput efekata staklene bašte, navodi se u programu finansiranja energetske efikasnosti koji je usvojila Vlada Srbije.

Vlada Srbije podseća i na dugačak spisak aktivnosti i poslova kojim će se unaprediti energetska efikasnost.

Kako se navodi, tu spada promena izolacije na objektima, zamena stolarije, unapređenje termotehničkih sistema u zgradama, zamena kotlova, ugradnja elektronskih pumpi, ugradnja ventila sa termostatima, toplotnih pumpi.

Među navedenim poslovima koji treba da povećaju energetsku efikasnost navodi se i ugradnja opreme za automatsku kontrolu grejanja, ugradnja novih sistema za klimatizaciju, ventilaciju, centralnu pripremu tople vode.

U poslove spadaju i modernizacija osvetljenja, zamena svetiljki, kao i ugradnja automatskih sistema za kontrolu osvetljenja.

Nosioci programa za energetsku efikasnost su, kako se navodi, Republika Srbija, jedinice lokalne samouprave i gradske opštine, privredna društva, kao i druga pravna lica čiji je osnivač neka jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, ili Republika Srbija.

U utorak, 9. februara 2021. godine inače je završena javna rasprava o čitavom setu novih zakona iz oblasti rudarstva i energetike, među kojima se nalazi i Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije.

Na račun Srbije često stižu optužbe da previše koristi ugalj i lignit za proizvodnju električne energije u termoelektranama i tako ispušta daleko više štetnih materija u vazduh nego što je to slučaj u svim zemljama Evropske unije.

Smanjenje potrošnje toplotne ili električne energije, kako naglašavaju stručnjaci, predstavlja samo jednu u nizu mera koje bi trebalo da smanje zagađenje životne sredine.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 10.02.2021.
Naslov: Redakcija