Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBUNAR PRIMENA U PRAKSI ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I ZAKONA O PREKRŠAJIMA, SLUČAJEVI OSLOBAĐANJA PRAVNIH I ODGOVORNIH LICA ZA PREKRŠAJE NJIHOVIH VOZAČA, SA PRIMERIMA SUDSKE PRAKSE


Kompanija Paragraf organizovala je vebinar na temu "Primena u praksi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o prekršajima, slučajevi oslobađanja pravnih i odgovornih lica za prekršaje njihovih vozača, sa primerima sudske prakse", 17. marta 2021. godine.

Na vebinaru su kroz predavanje i primere u praksi bili predstavljeni najkarakterističniji primeri saobraćajnih prekršaja kao i primena Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon, 9/2016 - odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - dr. zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 - dr. zakon) i Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - odluka US, 91/2019 i 91/2019 - dr. zakon).

Takođe, predstavljena je aktuelna sudska praksa iz oblasti saobraćaja sa posebnim akcentom na slučajeve oslobađanja pravnih i odgovornih lica za prekršaje njihovih vozača.

Svaki učesnik vebinara dobio je na poklon Paragrafovo najnovije izdanje Priručnik za primenu u praksi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Priručnik sadrži tabelarni prikaz svih prekršaja propisanih Zakonom, kao i aktuelnu sudsku praksu i sporazume o priznanju prekršaja.

Priručnik se nalazi u slobodnoj prodaji, tako da ga možete naručiti putem internet stranice: https://www.paragraf.rs/prirucnici/prirucnik-za-bezbednost-saobracaja-na-putevima.html, gde možete dobiti i ostale informacije o njegovoj sadržini.

Polaznici vebinara upoznali su se sa postupkom pred prekršajnim sudom, kao i sa drugim mogućnostima okončanja postupka (sporazum i nalog).

Osim toga, polaznici vebinara upućeni su u aktuelnu sudsku praksu iz oblasti saobraćajnih prekršaja, kao i kaznenu politiku.

Od posebnog značaja je upoznavanje polaznika sa slučajevima oslobađanja pravnih i odgovornih lica za saobraćajne prekršaje vozača pravnih lica.

Teme vebinara:

  • Prekršajna odgovornost po ZOP-u i ZOBS-u
  • Subjekti odgovornosti po ZOP-u
  • Odgovornost pravnih lica za prekršaje svojih vozača i primena ZOBS-a
  • Najčešći primeri prekršaja u praksi
  • Primeri oslobađanja pravnih i odgovornih lica za prekršaje vozača

Predavači:

  • dr Mirjana Šušnjara - sudija Prekršajnog apelacionog suda u penziji
  • Ivana Šušnjara - viši urednik u redakciji pravne baze Paragraf Lex
Izvor: Redakcija, 17.03.2021.