Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Primena elektronskih faktura biće obavezna u transakcijama u kojima učestvuju javna preduzeća već od 1. jula. Godinu dana nakon toga privatnici će morati da prihvate ovakve račune, dok će obaveza izdavanja za sve, osim privatnike koji nisu PDV obveznici, važiti od 1. januara 2023. godine


Ministarstvo finansija pripremilo je Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju, koji predviđa da na ovaj način najpre obaveze ispostavljaju firme i institucije javnog sektora. Primena elektronskih faktura biće obavezna u transakcijama u kojima učestvuju javna preduzeća već od 1. jula. Godinu dana posle kolega iz javnog sektora i privatnici će morati da prihvate ovakve račune, dok će obaveza izdavanja za sve, osim privatnike koji nisu PDV obveznici, važiti od 1. januara 2023. godine.

Zainteresovani, međutim, još imaju vremena da Ministarstvu finansija upute eventualne primedbe na Nacrt zakona. Javna rasprava traje do 25. februara.

Nadležni poručuju da će elektronsko fakturisanje doprineti u borbi protiv sive ekonomije, a poreznicima će biti nešto lakše da kontrolišu obveznike. Kako stoji u Planu rada Vlade Srbije za ovu godinu, Ministarstvo finansija je već obezbedilo platformu, a predlog propisa bi uskoro trebalo da uđe u skupštinsku proceduru.

- Rešenje kojim se predviđa da se elektronska faktura izdaje u strukturiranom elektronskom formatu, koji omogućava njenu automatsku obradu, kao i da elektronski potpis ne predstavlja njen nužni deo, svakako će uštedeti vreme i doprineti borbi protiv kašnjenja u plaćanju u komercijalnim transakcijama - stoji u obrazloženju ovog nacrta. - U prekograničnim nabavkama i trgovini, Nacrtom se predviđa obaveza državnih organa da prime elektronsku fakturu, koju je izdalo strano lice u skladu sa evropskim standardom.

Firme će sistemu elektronskih faktura pristupati same ili preko informacionog posrednika. Kada prime fakturu, imaće rok od osam dana da je eventualno odbiju. Posle toga, smatra se da je prihvaćena.

Kazne za prekršaje u poslovanju sa elektronskim fakturama su predviđene u rasponu od 200.000 do dva miliona za pravna lica, a od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike. Kažnjavaće se oni koji povrede obavezu izdavanja elektronskih faktura, koriste podatke iz sistema u nedozvoljene svrhe ili ne plate u skladu sa zakonom. Za ove prekršaje sledi kazna i odgovornom u kompaniji i to u rasponu od 50.000 do 150.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B., 10.02.2021.
Naslov: Redakcija