Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: Rasprava traje do 25. februara 2021. godine


U postupku pripreme Nacrta zakona o elektronskom fakturisanju, kojim se uređuje predmet elektronskog fakturisanja, postupak elektronskog fakturisanja, sadržaj elektronske fakture, određuju se obveznici elektronskog fakturisanja i uređuju druga pitanja od značaja za elektronsko fakturisanje, Ministarstvo finansija, sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju.

Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju sačinjen je u okviru rada radne grupe, u čijem radu su pored predstavnika Ministarstva finansija, Ministarstva finansija – Poreske uprave, Ministarstva finansija – Uprave za trezor učestvovali i predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Privredne komore Srbije, kao i eksterni stručni konsultanti.

U okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju, koja će trajati do 25. februara 2021. godine, zainteresovani mogu dostaviti Ministarstvu finansija svoje primedbe, predloge i sugestije na obrascu za komentare, pisanim putem na adresu Kneza Miloša 20, Beograd, sa napomenom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju" ili elektronskim putem na sledeću e-mail adresu: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs

Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 05.02.2021.
Naslov: Redakcija