Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: U skladu sa Zakonom troškove izdavanja diplome i uverenja o stečenom visokom obrazovanju utvrđuje visokoškolska ustanova


Kada završe studije, oni koji žele da im fakultet uruči diplomu u obavezi su da podnesu zahtev za njeno izdavanje i uplate taksu. U međuvremenu, od fakulteta mogu da zatraže uverenje o završenim studijama koje ima istu pravnu snagu kao i diploma. Zbog čega cena diplome i uverenja nije jedinstvena na svim fakultetima?

Cena izrade diplome na svim fakultetima je ista - 5.000 dinara, uveravaju u Rektoratu.

"Cenu izrade diploma je odredio naš Senat i Savet Univerziteta, 1.500 dinara ostaje Fakultetu, 3.500 ide Univerzitetu", kaže prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu Nada Kovačević.

Praksa pokazuje da računica može da bude i drugačija. Studenti upozoravaju da ima fakulteta koji izradu diplome naplaćuju više od 5.000 dinara.

"Činjenica jeste da se jave pojedini slučajevi u kojima je ta cena bila veća, retko ko naplati manji iznos i mi to napominjemo svake godine. Ono što je činjenica jeste da ne postoje sankcije za nepoštovanje takve odluke", kaže Borijan Soković iz Saveza studenata Beograda.

Osim izrade diplome, studentima se neretko naplaćuje i uverenje o završenim studijama, koje im je, dok ne dobiju diplomu, neophodno prilikom zapošljavanja.

"Mi nemamo nikakve ingerencije što se tiče uverenja o diplomiranju i to konkretno donosi svaki fakultet za sebe", kaže Nada Kovačević.

Na pitanja po kom pravnom osnovu fakulteti sami utvrđuju cenu uverenja o završenim studijama i šta preduzima prosvetna inspekcija kada utvrdi da fakulteti imaju različitu cenu i za izradu diplome, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja odgovara:

"Saglasno Zakonu o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017), troškove izdavanja diplome i uverenja o stečenom visokom obrazovanju utvrđuje visokoškolska ustanova", navodi se u odgovoru Ministarstva.

"To uverenje je na formatu A-4, koji se jednostavno odštampa preko kompjutera, sva su ta uverenja gotovo identična i, po mom mišljenju, trošak izdavanja uverenja ne postoji", ističe advokat Aleksandar Radivojević.

Iako se na Pravnom fakultetu uverenje radi na kvalitetnijem papiru, taksu za njega ne naplaćuju. Za takvu odluku uporište su našli u Zakonu o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - usklađeni din. izn. i 61/2017 - usklađeni din. izn.).

"Svestan sam da se fakulteti često dovijaju kako da prošire izvore sopstvenih prihoda. Ne bi se moglo reći da je protivzakonito, ali mislim da neka pravila akademskog ponašanja i postupanja zahtevaju da se nekako fakulteti suzdrže od uzimanja sredstava studentima ili svršenim studentima u ovom slučaju i tamo gde zaista nema osnova za to", kaže Vladan Petrov sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Nema osnova, objašnjava, da za isti posao fakulteti naplaćuju dve takse jer im za obradu podataka o svršenim studentima svakako pripada deo iznosa koji se naplaćuje za izradu diplome.

Izvor: Vebsajt RTS, Tamara Tankosić, 13.10.2017.
Naslov: Redakcija