Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Objavljen Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koja je trajala od 6. do 27. avgusta 2021. godine.

U javnoj raspravi učestvovali su predstavnici državnih organa, organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, sindikati, stručna javnost i drugi zainteresovani učesnici, a svoje predloge i inicijative na Nacrt zakona dostavili su Gradska uprava grada Sombor, Sindikalna organizacija Novog samostalnog sindikata uprave Vranje, Opštinska Uprava Stara Pazova i Gradska opština Grocka.

U okviru javne rasprave održana su i dva okrugla stola, i to u Beogradu, 17. avgusta i u Novom Sadu, 25. avgusta 2021. godine, nakon kojih su svi predlozi i inicijative dostavljeni MDULS u pisanoj formi do kraja trajanja javne rasprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 14.09.2021.
Naslov: Redakcija