Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI - U SUSRET NOVOM SISTEMU FISKALIZACIJE I NOVIM PRAVILIMA KOJA SE PRIMENJUJU OD 01. JANUARA 2022. GODINE: Paragraf organizuje vebinar 30. septembra 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Novi Zakon o fiskalizaciji - u susret novom sistemu fiskalizacije i novim pravilima koja se primenjuju od 01. januara 2022. godine", 30. septembra 2021. godine.

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o fiskalizaciji i vrše promet na malo. Učesnici vebinara će se kroz predavanja i odgovore na pitanja upoznati sa novim pravilima koja donosi Zakon o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020) i usvojeni podzakonski akti.

Novi model fiskalizacije predviđa širi obuhvat fiskalizacije u pogledu obveznika, ali i potpuno nova tehnička rešenja u odnosu na trenutno važeći model.

Za primenu novog Zakona o fiskalizaciji doneti su brojni podzakonski akti koji donose nova pravila u pogledu fiskalnih uređaja, fiskalnih računa, korišćenja bezbednosnog elementa i obaveza koje se odnose kako na pripreme za prelazak sa starog modela na novi sistem fiskalizacije, tako i na nove obveznike.

Takođe, nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)predviđa dosta manji broj izuzetaka od obaveze evidentiranja prometa na malo, u odnosu na trenutno važeće rešenje.

Na vebinaru će biti reči kako o pripremama za prelazak na novi sistem fiskalizacije, tako i o novim pravilima koja će se primenjivati od 1.januara 2022. godine.

Teme vebinara:

 • Predmet fiskalizacije
 • Obveznici fiskalizacije i delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja preko fiskalnih uređaja
 • Novi fiskalni uređaji
 • Čuvanje i zaštita podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja
 • Dostavljanje podataka Poreskoj upravi
 • Korišćenje bezbednosnog elementa
 • Tipovi transakcija
 • Vrste fiskalnih računa
 • Evidentiranje prometa na malo putem interneta
 • Obaveza prijave poslovnih prostorija
 • Obavezne pripreme zaključno sa 31.12.2021. godine

Predavač:

Ana Đorđević, Odgovorni urednik izdanja - koordinator časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na ovoj stranici.

Izvor: Redakcija, 16.08.2021.