Zastava Bosne i Hercegovine

NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI - U SUSRET NOVOM SISTEMU FISKALIZACIJE I NOVIM PRAVILIMA KOJA SE PRIMENJUJU OD 1. NOVEMBRA 2021. GODINE, SA PRELAZNIM PERIODOM DO 30. APRILA 2022. GODINE: Paragraf organizuje vebinar 30. septembra 2021. godine


Kompanija Paragraf organizovaće vebinar na temu "Novi Zakon o fiskalizaciji - u susret novom sistemu fiskalizacije i novim pravilima koja se primenjuju od 1. novembra 2021. godine, sa prelaznim periodom do 30. aprila 2022. godine", 30. septembra 2021. godine.

Vebinar je namenjen računovođama, poreskim savetnicima, finansijskim direktorima, kao i svim licima koja u svom radu primenjuju propise o fiskalizaciji i vrše promet na malo. Učesnici vebinara će se kroz predavanja i odgovore na pitanja upoznati sa novim pravilima koja donosi Zakon o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020) i usvojeni podzakonski akti.

Novi model fiskalizacije predviđa širi obuhvat fiskalizacije u pogledu obveznika, ali i potpuno nova tehnička rešenja u odnosu na trenutno važeći model.

Za primenu novog Zakona o fiskalizaciji doneti su brojni podzakonski akti koji donose nova pravila u pogledu fiskalnih uređaja, fiskalnih računa, korišćenja bezbednosnog elementa i obaveza koje se odnose kako na pripreme za prelazak sa starog modela na novi sistem fiskalizacije, tako i na nove obveznike.

Takođe, nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021)predviđa dosta manji broj izuzetaka od obaveze evidentiranja prometa na malo, u odnosu na trenutno važeće rešenje.

Na vebinaru će biti reči o novim pravilima sistema fiskalizacije, ali i o obavezama za vreme prelaznog perioda od 1.11.2021. do 30.4.2022. godine.

Teme vebinara:

 • Predmet fiskalizacije
 • Obveznici fiskalizacije i delatnosti koje su izuzete od obaveze evidentiranja preko fiskalnih uređaja
 • Novi fiskalni uređaji
 • Čuvanje i zaštita podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja
 • Dostavljanje podataka Poreskoj upravi
 • Korišćenje bezbednosnog elementa
 • Tipovi transakcija
 • Vrste fiskalnih računa
 • Evidentiranje prometa na malo putem interneta
 • Obaveza prijave poslovnih prostorija
 • Prelazni period za usklađivanje sa novim sistemom fiskalizacije od 1.11.2021. do 30.4.2022. godine

Predavači:

Nataša Arsić - načelnik Odeljenja za strateške rizike Poreske uprave,

Ana Đorđević, Odgovorni urednik izdanja - koordinator časopisa „Poresko-računovodstveni instruktor“

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na ovoj stranici.

Izvor: Redakcija, 16.08.2021.