Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI: Ubrzava se procedura eksproprijacije. Predloženi kraći rokovi i privremeni zastupnik naslednika


Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, koje je Vlada predložila Parlamentu, predviđeni su kraći rokovi za okončanje postupka eksproprijacije, pre svega kada je reč o hitnim postupcima koji se, kako se navodi, sprovode "u javnom interesu".

- To je razlog zbog čega se definišu kratki rokovi postupanja upravnih organa, te se na precizniji način definišu pojedini pojmovi predviđeni ovim zakonom, poput korisnika eksproprijacije, ili uvode novi instituti poput postavljanja privremenog zastupnika potencijalnim naslednicima, čime bi se doprinelo efikasnosti postupka - piše u obrazloženju.

Privremeni zastupnik potencijalnih naslednika postavlja se kada je vlasnik nepokretnosti preminuo, a nije sproveden postupak raspravljanja zaostavštine ili ako se vodi postupak utvrđivanja vlasništva.

Rok od 90 dana koji je Vlada imala da odluči po predlogu za utvrđivanje javnog interesa, novim izmenama skraćen je na 15 dana od dana prijema kompletne dokumentacije.

Vlada, kako je definisano izmenama, može utvrditi javni interes za eksproprijaciju ako je neophodna za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekata u oblasti: obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, vodoprivrede, sporta, saobraćajne, energetske, telekomunikacione i komunalne infrastrukture, objekata za potrebe državnih organa i organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, objekata za potrebe odbrane zemlje, kao i za izgradnju stanova kojima se rešavaju stambene potrebe socijalno ugroženih lica.

Novina je da Vlada može utvrditi javni interes i radi realizacije projekata za izgradnju objekata od značaja ili od posebnog značaja za Republiku Srbiju, a koji se realizuju na osnovu međunarodnih ugovora u kojem je jedan od potpisnika Republika Srbija.

Vlada može utvrditi javni interes i u slučaju kad je eksproprijacija nepokretnosti neophodna za eksploataciju mineralnih sirovina, za obezbeđenje zaštite životne sredine i zaštite od elementarnih nepogoda, uključujući i izgradnju objekata i izvođenje radova za ove potrebe, kao i za pribavljanje neizgrađenog zemljišta potrebnog radi raseljavanja naselja ili dela naselja, ako je na području tog naselja ili dela naselja utvrđen javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti radi eksploatacije mineralnih sirovina.

Zakonom je sada omogućeno privremeno zauzimanje zemljišta, najduže do tri godine, u situacijama kada "zemljište služi određenoj potrebi u vezi sa izgradnjom objekata i ustanovljenjem službenosti, a za koju izgradnju, odnosno ustanovljenje je utvrđen javni interes (radi smeštaja radnika, materijala, mašina ili izvođenja radova koji su u funkciji izgradnje objekta ili ustanovljenja službenosti i sl.)". Privremeno zauzimanje zemljišta može jednom produžiti za još tri godine.

Postupci eksproprijacije koji su započeti u skladu sa zakonom, a nisu okončani do dana njegovog stupanja na snagu nastaviti po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt eKapija, 10.11.2021.
Naslov: Redakcija