Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O UNUTRAŠNЈIM POSLOVIMA: Primedbe sindikata odnose se na status i slobodu policajaca na terenu tokom posla


U toku je javna rasprava o Nacrtu zakona o unutrašnјim poslovima. Usvajanje predlagač očekuje do kraja godine, do kada bi procedura pre izglasavanja u parlamentu trebalo da bude završena.

Javna rasprava počela je skupom u Nišu, bez prisustva organizacija civilnog društva, a primedbe i sugestije izneli su predstavnici policijskih sindikata i policijskih uprava.

Novi zakon donosi i nove, striktnije definicije, poput one o “licima iz kriminogene sredine”, odnosno obavezu svakog policijskog službenika da kontakte sa takvim licima prijave na poslu, te i da ih nemaju.

Policija je, po aktuelnom zakonu, definisana kao “način obavljanja poslova”, a po Nacrtu će biti “organizovana snaga prinude” koja poseduje taj mehanizam.

Najviše konkretnih primedbi odnosilo se na status i slobodu policajaca na terenu tokom posla. Sindikat srpske policije zahteva da novi Zakon bude precizan po pitanju kriterijuma za procenu prekršaja, kako ih rukovodioci ne bi zloupotrebljavali, što se sada događa.

Izvor: Vebsajt Danas, Jelka Jovanović, 13.09.2021.

Naslov: Redakcija

https://www.danas.rs/drustvo/pocela-rasprava-o-zakonu-o-policiji-policija-ubuduce-organizovana-snaga-prinude/

Slika: 101

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE IDENTIFIKACIONE KARTICE POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI: Počelo izdavanje ID kartica

Privredna komora Srbija počela je da izdaje identifikacione kartice agentima za prodaju nekretnina, kao svojevrsne licence kojima se dodatno garantuje sigurnost i zaštita prava svih učesnika u prometu i zakupu nepokretnosti. Ove kartice do sada je dobilo 150 posrednika na tržištu nekretnina.

Za identifikacione kartice ne apliciraju službena lica, već privredna društva ili preduzetnici, a doprineće poboljšanju zaštite, prvenstveno nalogodavaca i trećih lica, kao i ostalih učesnika na tržištu nepokretnosti, te promovisanju dobre poslovne prakse i suzbijanju nelegalne konkurencije, objašnjava predsednik Grupacije posrednika u prometu i zakupu Privredne komore Srbije Damir Borić.

"ID kartice će biti i garant učesnicima na tržištu, kako prodavcima tako i kupcima ali i brana agentima koji rade na crno", rekao je Borić.

Sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Žarko Malinović ističe da su kartice dodatni garant potrošačima i korisnicima usluga posrednika u prometu nepokretnostima da je kvalitet usluga prilikom prometa nepokretnosti na najvišem nivou.

"Posednik da bi dobio karticu, mora da pristupi Etičkom kodeksu koji je usvojila Skupština PKS", izjavio je Žarko Malinović.

Korisnik će skeniranjem IQ koda moći na taj način da proveri kompetentnost agenta kome poverava svoju nekretninu, dodao je.

Takođe je rekao da je ovo je akt samoregulacije, te da svi koji se bave prometom i zakupom nepokretnosti moraju da unaprede kvalitet usluga i potvrde se na tržištu.

Identifikaciona kartica je instrument kojim se obezbeđuje prepoznatljivost zaposlenih na tržištu nekretnina i služe da poprave imidž ove profesije u Srbiji, ukazuje Nenad Đorđević iz Grupacije posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti Privredne komore. Dodaje da se takvi poslovni kodeksi u ovoj oblasti primenjuju i u razvijenim zemljama širom sveta.

Iz Privredne komore navode da ovaj sistem unapređuje nivo usluga na tržištu prometa i zakupa nepokretnosti, jer podrazumeva da agent koji ima karticu posluje u skladu sa regulativom, kao i da je registrovan u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, te da je položio stručni ispit i prihvatio Kodeks poslovne etike.

Izvor: Vebsajt RTV, Branka Dragović Savić, 08.09.2021.
Naslov: Redakcija