Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE: 31. decembar 2024. godine je novi rok za izdavanje integrisanih dozvola za postojeća postrojenja i aktivnosti


Cilj Predloga zakona o izmenama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine je usklađivanje u oblasti donošenja integrisanih dozvola kako bi ista bila u skladu sa Direktivom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine 2008/1ES, koja propisuje obavezu pribavljanja integrisane dozvole. U narednom periodu predstoji nam i potpuno usklađivanje sa direktivom o industrijskim emisijama.

Predložen je i novi rok za izdavanje integrisanih dozvola za postojeća postrojenja i aktivnosti 31. decembar 2024. godine, s obzirom da je stari rok istekao 31. decembra 2020. godine. Rok se pomera usled sprečenosti operatera da svoje zahteve kompletiraju, s obzirom na složenost celokupne procedure. Potrebne su dozvole različitih nadležnih organa kako bi se priložio kompletan zahtev.

Takođe, predloženo je da se umesto saglasni na procenu opasnosti od udesa za nova postrojenja, prilaže saglasnost, odgovarajući dokument iz oblasti zaštite od velikog hemijskog udesa, a postojeća postrojenja umesto procena opasnosti od udesa prilaže saglasnost na odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa propisima kojima se uređuje i zaštita od velikog hemijskog udesa.

Ove promene su samo terminološke, ali takođe i sadržaj dokumentacije koje se prilaže u zahtev se ne menja i ne postoji nova procedura. Promena je neophodna kako bi se na pravi način kontrolisala “ajpi pisi” postrojenja koja spadaju u najveće zagađivače i kako bi se pratio njihov rad i isti usaglasio se standardima EU.

Predložena promena će imati obostrani pozitivan uticaj na operatere pre svega za koje se izdaje integrisana dozvola, a koji će imati dovoljno vremena za pribavljanje potrebne dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole, ali i na nadležne organe za izdavanje integrisane dozvole, jer će sa novim rokom nadležnom organu obezbediti racionalan i opravdan period koji je potreban za izdavanje ove dozvole.

Samim tim posledično se obezbeđuje i pozitivan uticaj na životnu sredinu, kao i na kvalitet i na strukturu celokupnog ekosistema, kvalitet vode, vazduha, zemljišta, očuvanje bio-diverziteta, zaštita flore i faune i genetičkog diverziteta, ušteda privrednih resursa, energetska efikasnost i zaštita od buke i vibracija.

Budući da je u postojećem zakonu iz 2015. godine rok za izdavanje integrisanih dozvola istekao zaključno sa prošlom godinom, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, propisan je rok 31. decembar 2014. godine kako bi operateri imali dovoljno vremena da se usklade, navela je ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 09.10.2021.
Naslov: Redakcija