Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE: Predviđena zabrana izgradnje MHE u zaštićenim područjima


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode predviđa zabranu izgradnje mini-hidroelektrana u zaštićenim područjima, izjavila je Načelnica Odeljenja za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu Ministarstva zaštite životne sredine Aleksandra Došlić.

"Započeti postupci po pitanju izgradnje mini-hidroelektrana se stupanjem na snagu ovog zakona obustavljaju i važe odredbe člana Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije ("Sl. glasnik RS", br. 40/2021)", rekla je Došlić na sednici Odbora Skupštine Srbije za zaštitu životne sredine, koji je odlučio da predloži parlamentu da prihvati predložene izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode.

Došlić je navela da je dozvoljena rekonstrukcija postojećih mini-hidroelektrana.

Prema njenim rečima, u "slučaju hidroelektrana koje su od državnog interesa utvrđivaće se opšti interes i izgradnja tih hidroelektrana ne bi trebalo da bude sporna".

Došlić je ukazala da su, prema sadašnjem Zakonu o zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016 i 95/2018 - dr. zakon), uslove zaštite prirode za korišćenje prirodnih resursa izdavali Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije i pokrajinski Zavod za zaštitu prirode.

Ubuduće će, kako je rekla, za područja prve i druge kategorije, koje proglašava Vlada, uslove zaštite prirode izdavati nadležno Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ za područje koje je proglasila Autonomna pokrajina.

"Za područja treće kategorije, za koja akt o zaštiti donosi lokal, ostaje da i dalje izdaje Zavod za zaštitu prirode i za korišćenje prirodnih resursa van zaštićenih područja", rekla je ona.

Prema njenim rečima, izmenama i dopunama Zakona uvodi se stručna osnova koju će izrađivati zavodi i na osnovu koje će nadležni organ doneti akt o uslovima zaštite prirode.

Došlić je rekla da se uvodi obaveza dostavljanja uslova zaštite prirode upravljaču tog zaštićenog područja.

Ona je navela da se članom 10. "precizira postupak ocene prihvatljivosti i uvodi se jasna dokumentaciona osnova koja je potrebna prilikom utvrđivanja".

Predloženim izmenama i dopunama Zakona omogućeno je i formiranje Saveta korisnika zaštićenog područja.

Izvor: Vebsajt N1, 12.07.2021.
Naslov: Redakcija