Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI: Pored energetski zaštićenog kupca električne energije i gasa, uvodi se i ugroženi kupac toplotne energije


Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović rekla je da je vizija Srbije zelena Srbija. U njoj će do 2040. godine najmanje 40 odsto energije dolaziti iz obnovljivih izvora. Kako je rekla, ova vizija se uspostavlja novim zakonima iz oblasti energetike i rudarstva.

"Nema razvoja energetike bez brige o životnoj sredini, kao ni energetske bezbednosti ukoliko se ne vodi računa da se energija proizvodi iz čistih izvora. Zakoni koje je Ministarstvo pripremilo i koji se nalaze u skupštinskoj proceduri omogućavaju da napravimo novi investicioni plan, da našu energetsku bezbednost u budućnosti zasnivamo na velikim i srednjim hidroelektranama, solarnim i vetroelektranama i korišćenju biomase. Takođe, kroz Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije zabranićemo izgradnju svih MHE u zaštićenim područjima", rekla je Mihajlovićeva.

Ona je istakla da je za zaštitu životne sredine važan i Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije koji predviđa osnivanje Upravu za energetsku efikasnost, saopšteno je iz Ministarstva rudarstva i energetike.

"Država je tu da pomogne i privredi da smanji neracionalnu upotrebu energije, ali i da pomogne svakom domaćinstvu da može da zameni vrata, prozore, da izoluje zgradu, tako što će zajedno sa lokalnim samoupravama snositi 50 odsto ovih troškova. Očekujemo da Uprava počne sa radom od 1. juna", rekla je Mihajlovićeva.

Kroz Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici, pored energetski zaštićenog kupca električne energije i gasa, uvodi i ugroženi kupac toplotne energije, kako građani koji ne mogu da plate svoje obaveze ne bi prelazili na neka druge izvore energije koji su štetni.

Mihajlovićeva je rekla da su posle saobraćaja i velikih energetskih postrojenja kao što su termoelektrane, među najvećim zagađivačima individualna ložišta, kojima će se država takođe baviti.

"Ulažemo oko 600 miliona evra samo u izgradnju postrojenja za odsumporavanje da smanjimo emisiju štetnih gasova iz termoelektrana. Ali moramo da vodimo računa i o individualnim ložištima jer od 2,6 miliona domaćinstava u našoj zemlji, 1,2 miliona koristi individualna ložišta za grejanje. Na primer, umesto kotlova na ugalj ili mazut ili stavljanja gume i plastike u kotlove, treba da se pređe na grejanje kotlovima na pelet ili na struju", navodi Mihajlovićeva.

Ona je dodala da će se ovakva odredba naći u izmenama zakona o energetici i novom zakonu o OIE i da se očekuje da primena ovih odredbi počne od početka iduće godine, kako bi građani imali vremena da zamene takve uređaje.

"Kroz Upravu za energetsku efikasnost građani koji koriste individualna ložišta takođe će imati mogućnost da dobiju pomoć države", dodaje Mihajlovićeva.

Izvor: Vebsajt B92, 10.04.2021.
Naslov: Redakcija