Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Novi Zakon predviđa niz unapređenih sistemskih rešenja i mera putem kojih će biti regulisane obaveze i zaštićena prava svih potrošača, ali takođe i predlaže obaveze, odgovornosti i pravila koja se odnose na delovanje trgovaca


Primena novog Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021 – dalje: Zakon) značajno će doprineti zaštiti prava potrošača, izjavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, dodajući da će se ovim putem potrošačko pravo u Srbiji kretati u skladu sa propisima Evropske unije.

Matić je rekla da je novi Zakon, koji je usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srbije, sačinjen na osnovu analize primene Zakona o zaštiti potrošača iz 2014. godine.

Ona je navela da je ovaj dokument rezultat aktivnosti radne grupe u kojoj su bili zastupljeni predstavnici trgovaca i potrošača kao osnovnih subjekata potrošačkog odnosa, ali i ostali relevantni nosioci zaštite potrošača i stručna javnost.

S obzirom na to da je zaštita potrošača ustavna kategorija Srbije i jedan od primarnih sistemskih ciljeva državnog delovanja, ovaj dokument nudi nova zakonska rešenja koja će omogućiti potrošačima da svoja prava ostvare efikasno i uz što manje troškova.

Ministarka je rekla da se na taj način pruža i garantuje visok nivo zaštite potrošača, dodavši da će primena ovog zakona višestruko doprineti tome i da će se ovim putem potrošačko pravo u Srbiji kretati u skladu sa propisima EU.

Novi Zakon predviđa niz unapređenih sistemskih rešenja i mera putem kojih će biti regulisane obaveze i zaštićena prava svih potrošača, ali takođe i predlaže obaveze, odgovornosti i pravila koja se odnose na delovanje trgovaca.

Najvažnije novine novog Zakona o zaštiti potrošača su:

 1. Uvođenje Registra “Ne zovi”

Potrošači koji ne žele primati pozive trgovaca u komercijalne svrhe mogu da podnesu zahtev operatoru elektronskih komunikacija sa kojim imaju zaključen ugovor da im se telefonski broj, fiksni ili mobilni, upiše u Registar. Upis ili ispis iz Registra je besplatan.

Predviđena je prekršajna odgovornost trgovca ako, i pored toga što je potrošačev broj upisan u Registar, pozove potrošača u komercijalne svrhe.

 2. Uvođenje proračuna za pružanje usluge čija je vrednost veća od 5.000 dinara

Za pružanje usluge čija je vrednost veća od 5.000 dinara, prodavac je dužan da sačini proračun na trajnom nosaču zapisa sa specifikacijom usluge i da pribavi saglasnost potrošača pre otpočinjanja pružanja usluge.

 3. Uvođenje evidencije potrošačkih sporova

Pred nadležnim sudovima potrošački predmeti, pored osnovne klasifikacije da se radi o parnici, biće označeni i dodatnom klasifikacijom koja će se koristiti za potrošačke sporove.

 4. Izvršena delimična harmonizacija sa Direktivom o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima 2015/2302.

Zakon u smislu pomenute direktive predviđa da će putnici dobijati sve informacije pre sklapanja ugovora, i to o osnovnim karakteristikama usluge putovanja, osnovnim podacima o organizatoru, prodajnoj ceni, modalitetu plaćanja, minimalnom broju putnika.

To se odnosi i na druge opšte informacije o zahtevima za pasoš i vizu, informacije o zdravstvenim formalnostima zemlje odredišta, dobrovoljnom ili obaveznom osiguranju koje pokriva troškove raskida ugovora od strane putnika ili troškove pomoći, uključujući repatrijaciju (vraćanje putnika u mesto polaska ili drugo mesto o kojem se ugovorne strane dogovore) u slučaju nezgode, bolesti ili smrti.

Ovom direktivom se regulišu prava i obaveze potrošača u slučaju izmena uslova ugovora i raskida ugovora, zaštita potrošača u slučaju nesolventnosti organizatora putovanja i zahtevi u vezi sa informisanjem za povezane putne aranžmane.

 5. Unapređen je postupak vansudskog rešavanja potrošačkog spora

Pored preciznijih procesnih pravila, od sada je i obavezno učešće trgovca u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 6. Uvođenje prekršajnih naloga

Za pojedine prekršaje u Zakonu predviđeno je da tržišni inspektor može izreći prekršajni nalog trgovcu (novčana kazna propisana u fiksnom iznosu, ako se plati 50 odsto u roku od osam dana od dana uručenja prekršajnog naloga, oslobađa se plaćanja drugih 50 odsto). Na ovaj način se obezbeđuje efikasnija naplata sredstava koja pripadaju budžetu.

To su na primer: neisticanje cene, pozivanje potrošača čiji je broj telefona upisan u Registar “Ne zovi”, neučestvovanje u vansudskom rešavanju potrošačkih sporova, neizvršavanje obaveze predugovornog obaveštavanja potrošača, nevođenje i nečuvanje evidencije primljenih reklamacija potrošača i dr.

Za prekršajne naloge propisane su novčane kazne, i to 50.000 za pravno lice, 8.000 za odgovorno lice u pravnom licu i 30.000 dinara za preduzetnike.

 6. Propisan je duži rok zastarelosti (dve odnosno tri godine)

 7. Jačanje uloge i odgovornosti potrošačkih organizacija

Izvor: Vebsajt Vlade, 10.09.2021.
Naslov: Redakcija