Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojen Zakon o zaštiti potrošača


U danu za glasanje Narodna skupština Republike Srbije usvojila je:

  • Zakon o zaštiti potrošača, koji je podnela Vlada;
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o saradnji u oblasti odbrane,
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju i uslovima delatnosti kulturno-informativnih centara,
  • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2070 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - Studentsko stanovanje,
  • Zakon o potvrđivanju Amandmana na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač,
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti odbrane,
  • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o izmenama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o ukidanju viza za njihove državljane,
  • Odluku o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije, koji je podnela guverner Narodne banke Srbije;
  • Odluke o izmenama odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o tačkama dnevnog reda sednice zaključeno je Jedanaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 9.09.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija