Zastava Bosne i Hercegovine

PARAGRAFOVA ONLAJN VIŠEDNEVNA STRUČNA EDUKACIJA ZA PRIMENU PROPISA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA I ZARADA


Edukacija je namenjena poslodavcima i fizičkim licima koji imaju nedoumice u vezi sa primenom propisa iz oblasti radnih odnosa, kao i svim drugim zaposlenima i subjektima koji ove poslove obavljaju za druga pravna i fizička lica (advokatskim kancelarijama, knjigovodstvenim agencijama...).

Datum održavanja edukacije:

 • 29.10.2020. (prvi dan)
 • 30.10.2020. (drugi dan)
 • 05.11.2020. (treći dan)
 • 06.11.2020. (četvrti dan)
 • 07.11.2020. (peti dan)

Odredbe Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) i dalje stvaraju nedoumice u primeni, imajući u vidu da su u velikoj meri nedorečene i dvosmislene i idealna su podloga za tumačenja kojima se mogu izigravati obaveze prema državi, zaposlenima, a poslodavac se u tom slučaju izlaže riziku prekršajne odgovornosti, a u slučaju sudskog spora i negativnom ishodu. Na samoj radionici će svaka od tema biti posebno objašnjena sa odvojenim terminom za diskusiju u vezi sa konkretnom temom, upotpunjenom praktičnim primerima i ukazivanjem na sudsku praksu.

Na edukaciji ćete dobiti odgovore na mnoge nedoumice koje se javljaju u primeni radnopravnih propisa, kao na primer:

 • Da li poslodavac mora imati pravilnik o radu?
 • Odnos naziva i opisa poslova u Pravilniku o sistematizaciji i ugovoru o radu?
 • Zašto je radni odnos na određeno izuzetak, a na neodređeno pravilo?
 • Ugovaranje probnog rada ugovorom o radu, ili posebnim ugovorom?
 • U kom momentu je potrebno pribaviti radnu dozvolu za stranca?
 • Kako ugovoriti zaradu, naknade troškova i druga primanja?
 • Kada radni odnos prestaje?
 • Kako sprovesti otkaznu proceduru?
 • Za koje promene u jedinstvenoj prijavi osiguranika je moguće uraditi promenu prijave, a koje sa sobom vuku odjavu pa prijavu?
 • Zašto su opis poslova iz akta o sistematizaciji poslova, odnosno ugovora o radu i delatnost poslodavca dva ključna elementa neophodna za odabir adekvatne šifre zanimanja?

Po završenoj stručnoj edukaciji bićete osposobljeni da:

 • Pravilno izradite modele ugovora o radu, menadžerske ugovore o radu, ugovore o angažovanju van radnog odnosa;
 • Implementirate nestandardne klauzule u ugovore o radu - zabrana konkurencije, poverljivost podataka, zaštita privatnosti i podaci o ličnosti;
 • Izradite sve normativne akte iz oblasti radnih odnosa;
 • Izradite ponudu i aneks ugovora o radu u skladu sa odredbama zakona;
 • Implementirate odredbe o zaradi, naknadi zarade, naknadi troškova i drugih primanja - kako u pojedinačnom slučaju tako i prilikom izrade pravilnika o radu i kulektivnog ugovora;
 • Izradite pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;
 • Organizujete radno vreme kod poslodavca u okviru zakonskih ograničenja, poštujući odredbe ZOR o različitim vrstama odmora, nepunom radnom vremenu, prekovremenom radu ili preraspodeli radnog vremena, organizaciji noćnog i smenskog rada, naročito kod posebne kategorije zaposlenih;
 • Utvrdite dužinu i trajanje godišnjeg odmora, kao i da utvrdite slučajeve kada se zaposlenom može odobriti plaćeno i neplaćeno odsustvo u skladu sa njihovom svrhom,
 • Identifikujete optimalni otkazni razlog, sprovedete otkazni postupak i izradite sve vrste odluka poslodavca u vezi sa prestankom radnog odnosa, način uredne dostave ovih akata zaposlenima
 • Ispratite proceduru zapošljavanja stranaca kroz sve faze postupka (od pribavljanja vize za duži boravak, odobrenja za privremeni boravak ili stalno nastanjenje pred Upravom za strance kao i pribavljanje i produženje dozvole za rad pred Nacionalnom službom za zapošljavanje)
 • Ispravno postupate na portalu CROSO, u vezi sa podnošenjem prijave osiguranika - koji su valjani osnovi osiguranja, na koji način se određeni podaci iz prijave mogu menjati, kako da na olakšan način pronađete novu odgovarajuću šifru zanimanja i nivoa i vrste kvalifikacije i izvršite obavezu ažuriranja podataka do 31.12.2020.

Predavači:

 • Jelena Nikolić - advokat - Partner u advokatskoj kancelariji Janković, Popović, Mitić
 • Aleksandra Vasić - odgovorni urednik časopisa Pravo u privredi
 • Marija Torlak - odgovorni urednik časopisa Poresko-računovodstveni instruktor
 • prof. dr Bojan Urdarević - profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu
 • Bojan Božović - sudija Osnovnog suda u Novom Sadu
 • Dušica Šorgić
 • Tatjana Orlović - Urednik časopisa Pravo u privredi

Detaljne informacije o edukaciji (teme, prijavu, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) preuzmite na stranici "Onlajn višednevna stručna edukacija za primenu propisa iz oblasti radnih odnosa i zarada".

Izvor: Redakcija, 13.09.2020.