Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPREČAVANJU DOPINGA U SPORTU: Usklađivanje sa principima novog Svetskog antidoping kodeksa


Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, u cilju usaglašavanja sa osnovnim principima novog Svetskog antidoping kodeksa i najvažnijim odredbama kojima se ti principi primenjuju.

Novim zakonskim rešenjem, Srbija će usvojiti odgovarajuće mere na nacionalnom nivou u skladu sa principima Svetskog antidoping kodeksa, koje podstiču sve oblike međunarodne saradnje usmerene ka zaštiti sportista i etike u sportu, kao i na razmenu rezultata istraživanja.

Izvor: Vebsajt Vlade, 08.04.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija