Zastava Bosne i Hercegovine

OBJAVLJEN PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST


Dugo očekivani jedinstevni Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (dalje: Pravilnik o PDV) objavljen je u "Sl. glasniku" br. 37/2021 od 14. aprila 2021. godine.

Pravilnik o PDV stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja, s tim što počinje da se primenjuje od 1. jula 2021. godine. Pravilnik o PDV zameniće 27 postojećih pravilnika vezanih za primenu propisa o PDV. Pored kodifikacije predmetnih pravila, Pravilnik o PDV u određenim oblastima donosi i izmene, koje u jednom delu predstavljaju samo preciziranja ili ugrađivanje već potvrđenih stavova nadležnih poreskih organa u normativni akt (pravilnik), ali u jednom delu je reč i o suštinskim izmenama koje su vrlo značajne.

S tim u vezi, Pravilnik o PDV donosi novine koje se odnose na:

 • Prenos celokupne ili dela imovine
 • Promet dobara i usluga bez naknade
 • Uzorke, reklamni materijal i druge poklone manje vrednosti
 • Postupak zamene dobara u garantnom roku
 • Dobra i usluge iz oblasti građevinarstva
 • Način i postupak odobravanja poreskog punomoćstva
 • Usluge u vezi sa nepokretnostima
 • Način utvrđivanja poreske osnovice kod prometa uz naknadu
 • Način izmene poreske osnovice
 • Način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Izdavanje računa
 • Vođenje evidencije i iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
 • Ispravku srazmernog poreskog odbitka
 • Promet dobara i usluga koji je oslobođen od PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Podsećamo da smo već zakazali vebinar na kojem ćemo detaljno analizirati novine koje donosi Pravilnik o PDV. Zainteresovani mogu detaljnije da se informišu o vebinaru preko sledećeg linka: https://www.paragraf.rs/savetovanja_strane/webinar-za-finansije-novi-pravilnik-o-porezu-na-dodatu-vrednost-pdv.html

Izvor: Redakcija, 14.04.2021.