Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKI SUD PRAVDE PRESUDIO U KORIST DUŽNIKA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Odluka je obavezujuća za sve sudove koji su dužni da primenjuju Direktivu Evropske zajednice o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima, među kojima je i Srbija. Sada je na nacionalnim sudovima da utvrde nesrazmeru i povredu prava na informisanost klijenata


Mišljenje Evropskog suda pravde da su banke morale da informišu građane o rizicima zaduživanja u stranoj valuti pruža jasne smernice nacionalnim sudovima kako da postupaju po tim tužbama korisnika kredita indeksiranih u švajcarcima, smatra Udruženje za zaštitu korisnika bankarskih usluga CHF Srbija.

Na konferenciji za novinare tog udruženja, rečeno je da su nacionalni sudovi dužni da primenjuju Direktivu Evropske zajednice 93/13/EEZ o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima, među kojima je i Srbija, nakon što je Evropski sud pravde ocenio da je rumunska banka Romaneaska trebalo da pruži dovoljno informacija klijentima prilikom uzimanja kredita u francima.

Kako je objašnjeno, sud u Strazburu nije presudio u korist rumunskih korisnika kredita indeksiranih u švajcarcima, već je dao mišljenje, koje je, kako tvrde iz Udruženja CHF, obavezujuće, zbog čega je sada na nacionalnim sudovima da utvrde nesrazmeru i povredu prava na informisanost klijenata.

"Ovim je sve rešeno, zbog čega znamo i konačan ishod ovog spora u Srbiji", izjavila je advokat i član Upravnog odbora CHF Srbija Jelena Pavlović.

Ukazujući na činjenicu da u Rumuniji krediti nisu plasirani u domaćoj valuti, već direktno u francima, Pavlović navodi da je očekivala da će Evropski sud pravde odbaciti tužbe, ali je on, čak i u tom slučaju, preporučio da nadležni rumunski sudski organi preispitaju da li su odredbe ugovora o tim kreditima bile nepoštene.

"U Srbiji su korisnici kredita primili dinare, ali se sve vreme parametri određuju prema vrednosti franka, što je daleko složeniji pravni posao od kredita", izjavila je ona.

Banke su, prema njenim rečima, znale da indeksacija u francima nosi dvostruki valutni rizik i da Narodna banka Srbije ne utiče na odnos dinara i franka, dok u odnosu na evro vrši intervencije, i o tome nisu informisale klijente, već su, kako kaže, upravo suprotno -- klijentu sugerisale da je taj kredit povoljniji od nekog drugog.

Kako smatra, jedini način za dokazivanje nepoštenosti odredbi ugovora o kreditima u švajcarcima pred sudom i za rešavanja problema 22.000 korisnika tih kredita u Srbiji, jeste taj da klijenti nisu dobili relevantne informacije od banaka.

Advokat Slaven Bilčar je rekao da su banke odgovorne za čitav problem jer su prećutale činjenice, a korisnika kredita dovele u zabludu, dok NBS, kako ističe, nije smela da dopusti da se takvi kredit nađu u prometu.

Sud EU je 20. septembra dao mišljenje da banke moraju pri davanju kredita u stranoj valuti da pruže dovoljno informacija zajmoprimcima, uključujući i potencijalne rizike u pogledu vraćanja kredita kao što su uticaj kretanja kursa i rasta kamatnih stopa na valute u kojima je kredit dogovoren.

Evropski sud je odlučivao o ovom pitanju na zahtev rumunskog suda kom je tužbu podnela grupa dužnika koji su 2007. i 2008. godine u rumunskoj banci Romaneaska uzeli kredite u francima.

Sažetak presude EU Rumunija možete preuzeti na ovom linku.

Izvor: Vebsajt RTV, 12.10.2017.
Naslov: Redakcija