Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SUD EVROPSKE UNIJE PRESUDIO U KORIST DUŽNIKA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Utvrđeno da valutna klauzula u francima mora da bude podložna utvrđenju nepoštenom i štetnom, potvrđeno je da su finansijske institucije, poslovne banke, bile dužne da potrošače obaveste o svim ekonomskim posledicama i rizicima u vreme kada su takve kredite nudili na tržištu, a što one nisu učinile. Ova presuda je obavezujuća za sve sudove država članica EU


Sud Evropske unije doneo je 20. septembra 2017. godine u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr./Banca Românească SA istorijsku presudu za sve dužnike u švajcarskim francima.

Sud EU potvrdio je ovom presudom sve što su različita udruženja iznosila godinama, potvrdio je utvrđenja sudije Radovana Dobronića u postupku kolektivne pravne zaštite kojom je valutna klauzula u švajcarskim francima oglašena nepoštenom i štetnom te je potvrdio nedavnu presudu Ustavnog suda koji je stao na stranu dužnika.

Sud EU je utvrdio da valutna klauzula u francima mora da bude podložna utvrđenju nepoštenom i štetnom i potvrdio je da su finansijske institucije, poslovne banke, bile dužne da potrošače obaveste o svim ekonomskim posledicama i rizicima u vreme kada su takve kredite nudili na tržištu, a što one nisu učinile.

Ova presuda vrlo je značajna jer se radi o presudi Suda EU čije su presude obavezujuće za sve sudove država članica EU pa prema tome obavezuju i sve sudove u Republici Hrvatskoj i Vrhovni sud RH koji uskoro treba da donese presudu u "slučaju švajcarac".

Nakon ovakve odluke, pa nedavne odluke Ustavnog suda RH, Vrhovni sud RH i nacionalni sudovi koji sude o štetnosti tih ugovora više ne mogu da odluče nikako drugačije i nekadašnji dužnici kredita u švajcarskim francima s nestrpljenjem i optimizmom iščekuju presudu Vrhovnog suda.

Izvor: Vebsajt Kurir, 20.09.2017.
Naslov: Redakcija