Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI: Svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju samostalno će odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme


Grad Beograd zahvalan je Vladi Republike Srbije što je utvrdila Predlog zakona o komunalnoj miliciji i uputila ga Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje, izjavio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Novi zakon predložio je Grad Beograd kako bi komunalna milicija mogla da bude efikasnija u uvođenju komunalnog reda i kako bi građani bili zaštićeni od bahatosti svake vrste, nezavisno od toga da li se radi o bahatom parkiranju, glasnoj muzici, bacanju smeća van mesta koja su za to određena, nelegalnoj gradnji ili nepoštovanju drugih pravila komunalnog reda – rekao je Vesić.

On je dodao da je novi zakon urađen u korist običnih građana, poštovanja komunalnog reda i povećane bezbednosti svih građana, a prvenstveno najmlađih.

Baš kao što pripadnici MUP-a brinu o bezbednosti svakog našeg građanina, i to čine odlično, tako komunalni milicioneri brinu o svakom, najsitnijem komunalnom problemu, kako bi građanke i građani bili zadovoljni. Zato i verujem da će promena imena ova službe u "komunalna milicija" jasnije pokazati vezu ove službe sa običnim ljudima i dokazati da ona postoji da brine o tome da se život svakog čoveka odvija u uređenom komunalnom okruženju – dodao je Vesić.

U naredne tri godine svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju samostalno će odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme.

Zakon o komunalnoj miliciji omogućava da se ona obrazuje na nivou opština kao deo opštinske ili gradske uprave. Ukinuta je dosadašnja odredba da se broj komunalnih milicionera određuje tako što na svakih pet hiljada stanovnika dolazi jedan milicioner. Sada će svaka lokalna samouprava sama odlučivati koliko će komunalnih milicionera imati, zavisno od potrebe. Što se Beograda tiče, dosadašnja odredba na osnovu koje smo mogli da imamo jednog komunalnog milicionera na pet hiljada stanovnika dovela je do toga da danas u celom Beogradu imamo manje od 300 komunalnih milicionera, pa, recimo, nikada komunalni milicioner nije kročio u prigradske beogradske opštine. Imamo stalne zahteve građana iz mnogih delova grada, posebno iz prigradskih opština za prisustvom komunalne milicije i sada ćemo moći na te zahteve pozitivno da odgovorimo. Umesto jedne, kao što je sada slučaj, Grad Beograd će u samom gradu imati više stanica komunalne milicije, dok će u svakoj prigradskoj opštini biti osnovana posebna stanica, a u većim naseljenim mestima odeljenja komunalne milicije. Tako će konačno svi građani Beograda ostvariti pravo da žive u komunalnom redu. Koliko će Beograd imati komunalnih milicionera, zavisiće od potrebe grada – rekao je Vesić.

On je istakao da je posebno zadovoljan jer su novim zakonom uvedeni stroži kriterijumi za zapošljavanje komunalnih milicionera.

Ubuduće svako ko želi da postane komunalni milicioner moraće da ispuni uslove u smislu psihofizičke sposobnosti, obrazovanja, položenog ispita za komunalnog milicionera, ali i uslov da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje tog posla. To znači da komunalni milicioner neće moći da postane niko za koga se tokom bezbednosne provere utvrdi da se protiv njega vodi određeni postupak ili je pravosnažno osuđen za dela koja se gone po službenoj dužnosti. Komunalni milicioneri, koji već rade, a mnogi su zaposleni po 10 godina, moraće da ispune nove uslove, jer svi koji rade u komunalnoj miliciji moraju da budu ljudi besprekorne prošlosti.

Jedna od novina koju donosi Predlog zakona je da će pripadnicima komunalne milicije biti omogućen rad u civilu isključivo po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije i samo za poslove iz nadležnosti komunalne milicije.

Radom u civilu omogućava se da se efikasnije uspostavi komunalni red, naročito u oblastima bespravnog zauzeća javne površine, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza, kao i buke u ugostiteljskim objektima. U dosadašnjoj praksi rad u uniformi se pokazao nedovoljno efikasnim jer se prekršioci uočavanjem obeleženih vozila i milicionera na terenu udaljavaju sa lica mesta, utišavaju preglasnu muziku ili drugi izvor buke, čime onemogućavaju patrolu da zatekne i konstatuje na licu mesta činjenje prekršaja, što je osnovni uslov da budu sankcionisani – dodao je zamenik gradonačelnika.

Vesić je istakao da će komunalni milicioneri, na osnovu Predloga zakona, moći putem tableta koji je povezan sa gradskim serverom da snimaju dokaze o komunalnim prekršajima i tako dokazuju remećenje komunalnog reda.

To se odnosi na bahato parkiranje, posebno na pešačkim prelazima, tramvajskim šinama ili u žutoj traci, bacanja smeća, puštanje glasne muzike i druge komunalne prekršaje… Svi prekršioci komunalnog reda imaju obavezu da postupe po nalogu komunalnog milicionera, što u dosadašnjoj praksi nije bio slučaj.

Zamenik gradonačelnika je istakao da je jedna od novina i to što se u komunalnoj miliciji uvodi unutrašnja kontrola, kao posebna organizaciona jedinica u sastavu komunalne milicije.

Ta služba će imati za cilj unutrašnju kontrolu rada komunalnih milicionera i drugih zaposlenih u komunalnoj miliciji – potvrdio je Vesić i dodao da će ova služba kažnjavati svakog komunalnog milicionera koji bude prekršio zakon ili pravila službe.

Izvor: Vebsajt Blic, 06.06.2019.
Naslov: Redakcija