Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: SET PREDLOGA ZAKONA KOJIMA SE UNAPREĐUJE IZBORNI AMBIJENT: Za sprovođenje aktivnosti u okviru izborne kampanje političkim subjektima zabranjeno da koriste sredstva republičkog budžeta Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave


Narodna skupština Republike Srbije raspravlja o setu zakona kojima se, kako je rekao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić, unapređuje izborni proces i obezbeđuju se jednaki uslovi za sve učesnike.

Na dnevnom redu su:

Prema Ružićevim rečima, predložene su izmene četiri sistemska zakona koja su važna za kreiranje samog izbornog ambijenta, jer uređuju finansiranje političkih aktivnosti tokom izborne kampanje, upotrebu javnih resursa, dužnosti, zabrane i ograničenja najviših državnih i javnih funkcionera i direktora javnih preduzeća, kao i postupanje Agencije za borbu protiv korupcije u sprečavanju, otkrivanju i sankcionisanju zloupotreba.

Kako je rekao, konkretne mere usmerene su na potpuno razdvajanje partijskih i državnih aktivnosti tokom izbornog procesa i sprečavanje zloupotrebe javnih resursa.

Zbog toga su, kaže, redefinisani ključni pojmovi "javni resurs" i "izborna kampanja". On je naveo da su precizirane političke aktivnosti koje se sprovode tokom izborne kampanje, kako ne bi bilo zabune u vezi sa korišćenjem javnih resursa.

Propisano je, kaže Ružić, da je za sprovođenje aktivnosti u okviru izborne kampanje političkim subjektima zabranjeno da koriste sredstva republičkog budžeta Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta jedinice lokalne samouprave.

Takođe, propisuje se zabrana korišćenja javnih skupova kojima funkcioner prisustvuje u tom svojstvu za promociju političkih stranaka, a posebno za korišćenje tih skupova i susreta za javno predstavljanje učesnika u izborima i njihovih izbornih programa, pozivanje birača da za njih glasaju na određenim izborima, odnosno da bojkotuju izbore i slično.

Ružić je istakao da se predloženim izmenama Zakona o javnim preduzećima uvode novi, dodatni razlozi za razrešenje direktora javnog preduzeća, koji se odnose na korišćenje resursa javnog preduzeća za promociju političkih stranaka.

Među razlozima su korišćenje službenih prostorija, vozila i inventara javnog preduzeća bez naknade, obavljanje aktivnosti vezane za promociju političkih stranaka za izbornu kampanju u radno vreme, kao i vršenje pritiska na zaposlene i lica angažovana po drugom osnovu u javnom preduzeću u vezi sa podrškom političkim subjektima ili kandidatima na izborima.

Ružić objašnjava da će direktor biti razrešen dužnosti i ako mu je bilo poznato da zaposleni u javnom preduzeću koristi resurse javnog preduzeća za promociju političkih stranaka ili vrši pritisak na druge zaposlene u vezi sa podrškom nekoj političkoj opciji ili kandidatu na izborima, a nije preduzeo radnje za koje je nadležan da to spreči.

"Pored toga, utvrđena je i zabrana korišćenja imovine, aktivnosti, imena i vizuelnog identiteta javnog preduzeća u svim aktivnostima vezanim za političke stranke i izborne kampanje, kao i svaka druga upotreba javnih preduzeća u političke svrhe", rekao je on.

Ministar kaže da su dopunjene i kaznene odredbe, tako što su predviđene maksimalne novčane kazne za odgovorno lice u javnom preduzeću, ne samo ako to lice koristi sredstva preduzeća, već i ako mu je bilo poznato da se ona koriste.

Kako najznačajniju ulogu u sprečavanju funkcionerske kampanje i zloupotrebe javnih resursa tokom izborne kampanje ima Agencija za borbu protiv korupcije, bilo je potrebno utvrditi posebna pravila i posebno kratke rokove za postupanje i preduzimanje pojedinih radnji postupka koji se sprovodi pred Agencijom, naveo je Ružić.

On je dodao da su organi Republike, AP, jedinice lokalne samouprave, banke, kao i pravna i fizička lica dužna da u roku od tri dana dostave podatke koje im traži Agencija za borbu protiv korupcije.

Ružić ističe da se uvodi obaveza Agencije da po prijavi koja se odnosi na povredu ovog zakona u izbornoj kampanji odluči u roku od pet dana od dana prijema potvrde da je politički subjekt obavešten o prijavi, a zatim da donese rešenje kojim se utvrđuje da li je došlo do povrede.

Izvor: Vebsajt RTV, 09.12.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija