Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVNI STAV O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA KREDITA: Efektiva objavila prvu pravnosnažnu presudu koja je doneta nakon dopune stava VKS-a


Udruženje za zaštitu bankarskih klijenata “Efektiva” objavilo je na svom sajtu prvu pravnosnažnu presudu, za troškove obrade kredita, koja je doneta nakon dopune stava VKS od 16.9.2021. godine.

Dopunom stava Vrhovnog suda (VKS), od 16.9.2021, dato je pravo bankama da nisu u obavezi da korisniku kredita navedu preciznu strukturu troškova obrade kredita (TOK), iako je sudska praksa do tog trenutka, pa i sama rešenja VKS, potvrđivala suprotno. Međutim, ostalo je u stavu VKS obrazloženje da banka ne sme dvostruko da naplati TOK, tj. da ne sme da ga naplati jednokratno, ako je taj trošak VEĆ BIO URAČUNAT u efektivnu kamatnu stopu (EKS). Dakle, banka nema pravo na jednokratnu naplatu TOK, mimo EKS koja sadrži ukupne troškove kredita.

Takođe, banka je bila u obavezi, da u predugovornoj fazi, informiše dužnika o visini svih troškova, pa i TOK, te se i taj deo presude naslanja na dopunjeni stav VKS od 16.9.

Efektiva poziva građane da ne povlače tužbe. Prema ovome što nude banke, a očigledno je da to rade koristeći dopunu stava, koju predstavljaju kao svoju pobedu, njihov interes je smanjenje broja tužbi u što kraćem roku, dok sudska praksa ponovo ne utvrdi nezakonitost naplate TOK, po osnovu gore navedenih argumenata, zaključuje se u saopštenju Efektive.

Izvor: Vebsajt Efektive, 08.10.2021.
Naslov: Redakcija