Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVNI STAVOVI O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA KREDITA I PREMIJE OSIGURANJA KOD NACIONALNE KORPORACIJE ZA OSIGURANJE STAMBENIH KREDITA: Ako klijenti nastave da se sude i izgube spor sve troškove će morati sami da snose


Nakon dopune stava Vrhovnog kasacionog suda po kome banke nisu dužne da dokazuju da su imale troškove obrade kredita i osiguranja stambenog zajma kod Nacionalne korporacije za osiguranja stambenih kredita (NKOSK) postavlja se pitanje šta će biti s parnicama koje su u toku. A takvih je na desetine hiljada, a možda i svih sto hiljada.

Za one presuđene i izvršene protiv banke je jasno: one neće biti predmet bilo kakve pravne akcije – što znači da banke sada neće tužiti klijente i tako nastaviti gušenje sudova.

Ali šta će biti ako i kada sudovi počnu da presuđuju u korist banaka, jer tada tužilac, a to su građani, moraju da plate troškove izgubljenog spora. Učestvovanje u parnici podrazumeva određene troškove – sudske takse, troškove izvođenja dokaza, veštačenja i slično i nagradu za advokata. Sud na kraju postupka stranu koja izgubi spor obavezuje da, pored svojih, nadoknadi i troškove protivnika.

Prošle sedmice iz Udruženja banaka je saopšteno da u slučaju povoljnog ishoda spora banke od druge strane neće naplaćivati troškove koje su imale u vezi sa vođenjem pojedinog spora, već da oni ostanu na teret banaka. Drugim rečima, svako će platiti svoje troškove. Zbog toga je Udruženje banaka pozvalo građane koji su tužili banke do 17. septembra da se odreknu podnetih tužbenih zahteva najkasnije do 31. decembra ove godine.

U tim slučajevima banka će se odreći prava na naplatu troškova od njih i predložiće sudu da svaka strana snosi svoje troškove – navodi se u saopštenju Udruženja banaka. Jasno je – ako pak nastave da se sude i izgube spor sve troškove će morati da plate. I bančine i svoje.

A šta kažu u bankama na instrukciju Udruženja banaka. Iz Rajfajzen banke navode da u slučaju kada se sudski spor okonča povlačenjem tužbe ili odricanjem od tužbenog zahteva, svaka strana u sporu snosi svoje troškove.

Da li će advokati tužioca klijenata banke naplatiti od njih svoje troškove, to nije pitanje za banku. Ukoliko se spor okonča u redovnom postupku, strana koja je izgubila snosi sve troškove, i to odlukom suda. Pravni zastupnici banke su naši zaposleni i zastupaju banku u okviru svojih redovnih radnih obaveza, stoga su i troškovi banke minimalni, odnosno ne postoje troškovi advokata koji zastupaju banku i koji bi se naplatili od klijenta – objašnjavaju u ovoj banci.

Iz OTP banke napominju da, imajući u vidu pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 16. septembra 2021. godine, podržavaju stav Udruženja banka da svaka strana u postupku snosi svoje sudske troškove u slučaju da se građani odreknu tužbenog zahteva do kraja tekuće godine, to jest do 31. decembra 2021. To znači da OTP banka ne bi naplaćivala od klijenata troškove koje je imala radi vođenja postupka uključujući sudske takse koje je banka platila i troškove advokata.

Ni Evrobanka građanima koji su tužili do dana donošenja izmenjenog mišljenja VKS-a, a koji se odreknu tužbenog zahteva do kraja ove godine, neće naplaćivati nikakve troškove. Takođe, građanima koji su do sada naplatili svoja potraživanja od Evrobanke, neće biti tražen povraćaj sredstava.

Naši pravni zastupnici obavešteni su o ovim odlukama i postupaće u skladu sa njima u narednom periodu – navode iz ove banke.

U Erste banci ukazuju da neće klijentima tražiti nadoknadu troškova u ovim parnicama, jer ni na koji način ne žele da njihovi korisnici budu oštećeni i trpe posledice situacije koju nisu svesno prouzrokovali.

Želimo da naglasimo da zajednički cilj treba da bude da se ovi postupci okončaju sa što manje gubitaka – kažu u ovoj banci.

Izvor: Vebsajt Politika, Jovana Rabrenović, 06.10.2021.
Naslov: Redakcija