Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU: Skoro pola miliona pravnih lica podnelo prijavu za eko taksu elektronskim putem


Kancelarija za IT i eUpravu omogućila je onlajn podnošenje prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (EKO takse) za 2019. i 2020. godinu na Portalu lokalnih poreskih administracija (lpa.gov.rs) i za svega dve nedelje podneto je skoro 500.000 prijava pravnih lica.

„Jedan od najznačajnih IT sistema koje je razvila Kancelarija za IT i eUpravu je Jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija. Po prvi put se informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima nalaze na jednom mestu – u Državnom data centru. Građani i privreda preko Portala LPA imaju mogućnost da završe sve poslove vezano za lokalne poreske administracije. Ove godine smo još jedan postupak za privredu uprostili, digitalizovali i postavilio onlajn. Prijava za utvrđivanje EKO takse je nova usluga na Portalu LPA, a gotovo 250.000 pravnih lica je iskoristilo ovu uslugu.“, izjavio je doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

On je dodao da je rok za prijavu EKO takse istekao 31.07. i da su po prvi put pravna lica mogla ovu uslugu da koriste elektronski, dok su do sada to radili isključivo na šalterima.

“Vlada Švajcarske podržala je pravljenje aplikacije za elektronsku prijavu eko naknade u iznosu od 100.000 švajcarskih franaka. Smatramo da je važno osnažiti lokalne samouprave u prikupljanju sopstevnih prihoda jer su tako manje zavisne od davanja iz državnog budžeta, i pomoći privredi da sve svoje obaveze mogu da ispune elektronskih bez odlaska na razne šaltere. Naknada za očuvanje životne sredine plaća se i u Švajcarskoj, s tim da to tamo osim privrede plaćaju i građani”, rekao je Aleksander Grunauer, direktor švajcarskog programa “Reforma poreza na imovinu”.

Plaćanje eko takse utvrđeno Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019 i 89/2019)  postalo je obavezno za sva pravna lica i preduzetnike.

Izvor: Danas, 10.08.2020.
Naslov: Redakcija