Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SPREMAN NACRT ZAKONA O POREKLU IMOVINE: Uskoro se očekuje javna rasprava


Ministarstvo pravde Srbije pripremilo je Nacrt zakona o poreklu imovine koji će se uskoro naći na javnoj raspravi, saopštila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Ona je istakla da Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 87/2018 - dr. zakon) koji je donet u martu prošle godine i dugo najavljivani Zakon o poreklu imovine, o čijem će se nacrtu uskoro raspravljati, pokazuju volju države da se bori sa svim oblicima korupcije.

Govoreći o Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kaže da je zadovoljna njegovom primenom, jer je za prvih šest meseci optuženo 250 lica.

Kako je dodala, osuđeno je 150 lica, a najveći deo njih na kaznu zatvora.

"Suština tog novog zakona jeste da je uvedena potpuno nova organizacija kada je reč o radu tužilaštva i sudova za procesuiranje krivičnih dela sa elementom korupcije. Imamo nova odeljenja, specijalizovane sudove, tužioce i policiju koji su prošli obuku", rekla je Kuburovićeva.

Kada je reč o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), ona je naglasila da su prošle godine pojedini događaji prouzrokovali inicijative za izmenu zakonika.

"Ubistvo advokata svakako je jedna od inicijativa da se uvede novo krivično delo koje će štititi položaj advokata. Na žalost, praksa je pokazala da u mnogim slučajevima nasilja sudovi imaju blagu kaznenu politiku bez obzira na način kako su propisane kazne u zakonu. Analiza svih presuda pokazuje da postoji blago kaznena politika i da treba nešto da se uradi", ukazala je ministarka.

Inicijativa za menjanje Krivičnog zakonika postoji i od Ministarstva unutrašnjih poslova za pooštravanje kazni kada je reč o ponovnim učioniocima krivičnih dela koji se tiču nasilja, kao i od Ministarstva zdravlja za krivična dela koje se odnose na upotrebu droge i prodaju droge i narkotika.

"Svakako ne možemo da zaboravimo i inicijativu Fondacije 'Tijana Jurić' za uvođenje doživotnog zatvora kada je reč o najtežim krivičnim delima, pre svega ubistvu dece, tako da će kazna doživotnog zatvora ponovo biti razmatrana", rekla je Nela Kuburović.

Podsetila je da je inicijativa za uvođenje doživotnog zatvora pokrenuta i 2015, ali da stručna javnost tada nije odreagovala na adekvatan način i da ta inicijativa nije bila prihvaćena.

Kao najveći izazov u radu Ministarstva pravde za ovu godinu, ministarka vidi izmenu Ustava, uz podsećanje da je nacrt teksta koji se tiče organizacije sudske vlasti i položaja tužilaštva pripremljen prošle godine i da je sada veliki posao na Narodnoj skupštini.

Takođe, još jedan od izazova biće ispunjavanje obaveze iz akcionog plana za Poglavlje 23 u pregovorima o pristupanju EU, a koje se odnosi na vladavinu prava.

Izvor: Vebsajt Kurir, 09.01.2019.
Naslov: Redakcija