Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Neoporezivi deo zarade 19.300 dinara


Kraj i ove godine će doneti izmenu čitavog seta poreskih zakona. Među njima je i propis koji reguliše namet na dohodak građana. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana pre svega predviđa ranije dogovoreni veći neoporezivi deo zarade. Umesto 18.300, od naredne godine poslodavci porez neće plaćati na 19.300 dinara plate radnika.

Nadležni žele da i dalje podstiču zapošljavanje. Zato se uvode nove olakšice za poslodavce i to pre svega kolega koji rade na istraživanju i razvoju.

- Predlaže se uvođenje nove olakšice za poslodavce u vidu oslobođenja od plaćanja 70 odsto obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2024. - stoji u obrazloženju predloženog zakona. - Pored toga, predložena je olakšica za poslodavce koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Srbije obavljaju istraživanje i razvoj. Poslodavac ima pravo na oslobođenje od plaćanja 70 odsto obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenih osoba koje su neposredno angažovane na poslovima istraživanja i razvoja.

Produžiće se primena postojećih olakšica. Pravo na povraćaj dela plaćenog poreza po osnovu zarade novozaposlenog i to u iznosu od 65 do 75 odsto, važiće do kraja naredne godine. Novi propis daje šansu mlađima od 40 godina, koji imaju velika primanja, da izbegnu plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana i to tako što im se smanjuje osnovica.

Predlogom zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica trebalo bi da se stimulišu osnivači firmi da u kapital preduzeća upišu prava intelektualne svojine. Time stiču mogućnost da se kapitalni dobitak, koji su stekli zahvaljujući tom pravu, ne uključi u osnovicu poreza na dobit pravnih lica.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B., 08.11.2021.
Naslov: Redakcija